I Nittedal økte boligprisene med 0,5 prosent i tredje kvartal, fra juli til september, viser Eiendom Norges rapport for Viken med Oslo.

Samlet for fire siste kvartaler har boligprisene her i bygda økt med bare 0,9 prosent, går det fram, markert mindre enn i andre romerikskommuner som Skedsmo, Lørenskog og Rælingen.

Konsumprisindeksen for siste tolv måneder var 1,5 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå, som betyr at prisen på boliger i Nittedal reelt sett har gått ned.

– Samlet sett stemmer nok det, men det er store variasjoner, sier boligmegler Marit Wiik i Eiendomsmegler 1:

– Boliger med god beliggenhet og god standard går fortsatt for gode priser.

– Dette må vel bety at de som kjøper bolig i større grad enn tidligere kan velge og vrake?

– Ja, den positive nyheten er at det nå er alle tiders mulighet til å gjøre et godt kjøp. Jeg ser at flere har satt ned prisantdyningen i boligannonser på Finn i det siste, svarer Wiik.

I skrivende stund ligger det i Nittedal 198 boliger ute til salgs på Finn, og 175 helt nye boliger. På Rotnes er utbudet formidabelt med boliger fra sluttføringa av Kruttverket og fra de helt nye prosjektene Rotneshagen, Sentrum Terrasse, Skolemestertunet, Kvernstujordet og Bjertnes Portal.

Områdene i landet med sterkest prisvekst i tredje kvartal var Nesodden med 1,9 prosent, Sunnfjord med 1,8 prosent og Alta med 1,4 prosent, ifølge NTB.

Områdene med den svakeste prisveksten var Gjøvik, som gikk tilbake med 2,5 prosent, og Stavanger vest, som gikk ned 2,4 prosent. Kinn gikk tilbake med 2 prosent.

– Det har vært en svært stabil utvikling i boligmarkedet i de aller fleste områdene i Norge det siste halvannet året, og de lokale forskjellene er små, sier kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard i Eiendom Norge i ei pressemelding.

Regionsrapportene fra Eiendom Norge, bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak, gir en oversikt over prisutviklinga i bydeler i de store byene og i mange norske kommuner.