Mistet førerkortet etter vinglete kjøring

En eldre nittedøl ble lørdag fratatt førerretten etter vinglete kjøring.