Vi har gravd oss ned til ledingen og klargjør nå rundt bruddstedet for å stripse dette. Vi vil ikke gi noe tidspunkt for når dette er fullført, men det tar fort noen timer, sier Erik Hoel i teknisk etat til lokalavisen i 15:00-tiden.

Med "stripse" menes det å sette på en større klemme, og på den måten lage et form for nytt rør utenpå det gamle ved bruddstedet. Det jobbes nå i en stikkvei mellom Utsiktsveien og Stjerneveien. Vel 20 husstander er for øyeblikket uten vann.

– Vi har i det minste ikke fått noen meldinger per nå om at flere skulle være uten vann, sier Hoel

Samtidig ser det ut til at det kan bli en lang kveld for teknisk etat. De må nemlig få reparert ved bruddstedet og få satt på vannet slik at de kan foreta ytterligere søk i området.

– Vi vet ikke med sikkerhet, men mistenker at det kan være nok et ledningsbrudd i samme område. Jeg kan derfor ikke si noe om når vi vil være ferdige her, sier Hoel.