– Vi feirer minnegudstjenester i de to gamle kirkene hvor de fleste gravferder har foregått; Hakadal og Nittedal kirker, mens det blir en allehelgens-gudstjeneste i vår nyeste kirke på Rotnes.

Felles dag

Fra den tidligste tiden i Kirkens historie mintes man martyrene, som ble kalt helgener. Viktige helgener har sine egne dager. Men etter hvert ble det så mange helgener at det ikke var plass i kalenderen. Det utviklet seg derfor en egen dag da man mintes alle helgener som på en eller annen måte hadde vitnet om Jesus; kalt allehelgensdag.

De som ikke hadde status som helgener, men dog som «kristensjeler», fikk en parallell dag; alle sjelers dag. Men etter reformasjonen ble de to dagene slått sammen, slik at allehelgensdag nå er til minne om alle døde.

Leser navn

– I Rotnes kirke blir det ordinær høymesse med nattverd og dåp, med tekstene for allehelgensdag. Mens minnegudstjenestene i Hakadal og Nittedal kirker har sine egne tekster. I minnegudstjenestene leser vi navnene på dem som er stedt til hvile i kirkene siden allehelgensdagen i fjor, og vi tenner lys for hvert navn, opplyser sokneprest Kjell A. Skartseterhagen.

Vigdis M. Gjelsvik deklamerer dikt og tekster om sorg og håp, og mellom lesningene spilles musikkstykker ved Igor Rybak (fiolin) og kantor Tonhild Kråkenes (orgel). For øvrig deltar prester, diakon og frivillige.

Invitert

– Særskilt invitasjon er sendt til alle som har mistet noen av sine nærmeste siden forrige allehelgensdag, og som har ønsket en kirkelig gravferd. Det kan tenkes at noen har fått denne invitasjonen, men som av forskjellige grunner ikke har ønsket det. Vi beklager i tilfelle det har skjedd. Og dersom noen mangler invitasjon, så kan de kontakte kirkekontoret, sier Vilberg.

Åpner opp

Hakadal kirke vil være åpen for stillhet og lystenning etter gudstjenesten fram til kl. 14.00, og det blir kirkekaffe i kirkestua etter gudstjenesten. Nittedal kirkestue vil være åpen for enkel servering fra klokka 15 til 17. Begge steder vil det være mulighet for samtale.

– Mange ønsker å tenne lys på kirkegården, og alle er velkommen til kirkene og kirkestuene. Allehelgensdag kan oppleves som en vanskelig dag for mange. Sorgen og savnet over å miste noen og behovet for å minnes, vedvarer gjerne i flere år, konstaterer soknediakonen.

– Allehelgensdag kan også være en dag for stillhet og ettertanke. Gjennom gudstjenestene og ved fellesskap ønsker vi at dette kan bli en dag i håpets, fredens og trøstens tegn, supplerer soknepresten.