Prisen skal gå til enkeltpersoner, foreninger, grupper eller bedrifter som har gjort en spesielt verdifull innsats for natur- og miljøvernet i Nittedal. Har du forslag til kandidater, så send en mail til kommunen før 1. desember, på postmottak@nittedal.kommune.no, med hvem du synes skal vinne i år og hvorfor.