Boligbyggingen i Rotnesområdet, en bekymringsmelding

Av