Vi ber ordføreren fjerne ulovlig p-plass

Den ulovlige p-plassen med ny utkjøring er anlagt i en hage og brukes av 8-10 kjøretøyer fra to firmaer. (Foto: Oddvar Lind)

Den ulovlige p-plassen med ny utkjøring er anlagt i en hage og brukes av 8-10 kjøretøyer fra to firmaer. (Foto: Oddvar Lind)

Av
DEL

LeserbrevI snart to år har vi bedt kommunen om å fjerne en stor ulovlig parkeringsplass som er etablert i en hage i Molstadveien 10 i et LNF-område øst for Nittedal kirke.

Den 4. januar i fjor fikk vi bekreftet av en jurist i byggesaksavdelingen at det «ikke er søkt om og at kommunen ikke har gitt tillatelse til etablering av p-plassen». Men p-plassen ligger der fortsatt, og nå ber vi ordføreren følge opp saken, slik hun lovet for et år siden.

P-plassen ligger på vår nabotomt og gir mye kjøring og støy, også i helgene. Den har ført til en vesentlig miljøforringelse og er en belastning for flere av beboerne i denne vakre grenda som mange turgåere kjenner. Ifølge Fylkesmannen har kommunen hjemmel til å stanse bruken av en ulovlig p-plass til en dispensasjonssøknad er behandlet. Normalt blir det ikke gitt dispensasjon for etablering av en p-plass for næringsvirksomhet av denne type i et LNF-område, en forkortelse for landbruk, natur og friluftsområde. LNF har et eget regelverk og er viktig i kommuneplanen.

På skrå over veien for parkeringsplassen er det dumpet store mengder tilkjørte masser i Molstadveien 9. Her er det heller ikke søkt om dispensasjon slik loven krever. Det er ikke dumpet bare «rene masser» og «stedegne masser» som eierne påstår, men også ulovlig næringsavfall. Det defineres som miljøkriminalitet i forurensningsloven. I alt dreier det seg trolig om 100-150 lass av ulike typer som har ført til terrengendring i området. Den tidligere naturtomta der allemannsretten rådde, er nå «hermetisk lukket» med en solid skigard, kraftig portal og strømgjerde. Det eneste som mangler et skilt med påskriften «privat eiendom».

Både parkeringsplass og omgjøring av den tidligere naturtomta forringer bomiljøet og er i strid med LNF-bestemmelsene og naturmangfoldsloven. Kravene i plan- og bygningsloven om at det skal søkes om tiltak, er ikke fulgt.

Ordføreren kjenner begge sakene. De ble tatt opp i kommunens hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling i mai 2018 og i kommunestyret noen uker seinere, et møte hun ledet. Der lovet hun at byggesaksavdelingen skal følge opp sakene. Men ingenting har skjedd. Vi har ikke sett noe til kommunens «grønne profil» og «service». Tvert imot. Snart er det kommunevalg, og grønne verdier, livskvalitet og gode bomiljøer er viktig for mange innbyggere i Nittedal.

Både plan- og bygningsloven og dispensasjonsveilederen for LNF-områder er krystallklare: det må søkes om dispensasjon i disse sakene. Når en slik søknad er behandlet i kommunen, skal resultatet sendes på høring til Fylkesmannen og Fylkeskontoret, for p-plass også til Statens vegvesen.

Vi forventer at ordføreren sørger for at kommunens kompetanse blir brukt for å løse disse sakene. I løpet av halvannet år har kommunen stanset ulovlig bygge- og utleievirksomhet på Lønsvoll, ulovlig dumping av masse ved Aas gård og beordret stengning av en stor ulovlig p-plass for tyngre kjøretøyer på Nordre Holm, også i LNF-områder. Nå er det på høy tid at det ryddes opp i Molstadveien. Første bud er å fjerne den ulovlige p-plassen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags