Mer barnetrygd for alle i Nittedal

Dag Westhrin representerer SV i Nittedal kommunestyre.

Dag Westhrin representerer SV i Nittedal kommunestyre. Foto:

Av
DEL

LeserbrevNittedal SV tok opp denne problemstillingen i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2018. Dessverre fikk vi ikke flertallspartiene med på å gjøre noe med dette umiddelbart, men som jeg sa i mitt innlegg i budsjettdebatten, handler dette om likebehandling av alle barnetrygdmottakere. I tillegg er det flere forskere som arbeider med barnefattigdom som er at økning i barnetrygd, og dermed at familier får uttelling for dette vil være et vesentlig bidrag til å redusere barnefattigdom.

I mitt innlegg sa jeg følgende:

«Foreløpige beregninger viser at det vil kunne koste i overkant av 3 mill. i året for Nittedal å holde barnetrygden utenfor ved utmåling av økonomisk sosialhjelp.

Det er et tankekors at mange som snakker om barnetrygden tar til orde for å behovsprøve den. Da er det et paradoks at det i dag kun er de som har minst som blir utsatt for denne behovsprøvingen.


Men for å sitere førsteamanuensis Kjetil van der Mel ved Oslo Met, som har forsket på barnefattigdom:


- Dagens politiske tiltak for å redusere barnefattigdommen er ganske tafatte.

Videre sier han:

- å øke dagens barnetrygd vil ikke bare bidra til at færre barn vokser opp i fattigdom, men det kan også være gunstig for å redusere forskjellene i folks helse.

Å satse på gode oppvekstsvilkår for barn er noe av det mest virksomme vi kan gjøre for å redusere helseforskjellene mellom folk. Derfor er økt barnetrygd – eller å holde barnetrygden utenfor utmålingen av økonomisk sosialhjelp både god samfunnsøkonomi og god folkehelsepolitikk.

En marginal økning i barnetrygden vil heller ikke redusere «arbeidsviljen» til de som mottar barnetrygd. Denne lille økningen kan ikke kompensere for det du vil få i lønn.

Det som holder mottakere av sosialhjelp utenfor arbeidslivet er på grunn av diskriminering i arbeidslivet.»

Selv om Kjetil Van der Mel her snakker om økning i barnetrygd, vil det å frigjøre barnetrygden ved utmåling av økonomisk sosialhjelp være et vesentlig bidrag i så måte. Flertallet vedtok at det skal vurderes å gjøre endringer. SV vil arbeide aktivt for at vi lander på vår konklusjon.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags