Glemte dere noe, Varingen? Om utbygging på Bjertnes

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevEnhver sak har som kjent flere sider. Det regner vi med at lokalavisen også er klar over. Derfor er det med forundring vi leser Varingen 24. januar. Både på leder- og reportasjeplass dekker avisen den planlagte byggingen av blokker i Berget, og stiller seg ukritisk på parti med en skuffet utbygger. Bakgrunnen for investorens skuffelse er at kommunen har nedlagt midlertidig bygge- og deleforbud for området.

Vi ”naboer” blir nærmest fremstilt som sutrete problembarn som stiller oss i veien for sentrumsutvikling i bygda. Derfor mener vi det er på sin plass å belyse saken sett fra vår side.

Utbyggers ønske er å starte en trinnvis oppføring av blokkbebyggelse i Berget, med byggestart på Nordre Bjertnes, som utbygger nå eier. Siden er det tenkt oppføring av flere blokker på Søndre Bjertnes, som innebærer at våre eneboliger må rives. Vi som faktisk bor her, mener at for å sikre at reguleringsplanen blir realisert, bør utbygging starte innerst i Berget, for deretter å fortsette på eiendommen som eies av Bjertnes AS. Denne rekkefølgen vil sørge for helhet på en måte som ikke er mulig så lenge det må tas hensyn til adkomst til våre eiendommer. Nittedal kommune kan imidlertid ikke pålegge en utbygger å kjøpe eiendommene våre.

Etter at gjeldende reguleringsplan begynte å ta form, har vi innsett at området vårt ikke kom til å forbli like usjenert og fredelig som det har vært til nå. Vi har ønsket å bidra inn i planprosessen for å sikre muligheten for å selge husene våre og flytte til tilsvarende bolig et annet sted. Inneklemt mellom høye blokker vil selvsagt livskvaliteten vår bli en annen. Vår antakelse var dessuten at vanskeligere adkomst, samt direkte innsyn fra høye blokker, ville forringe verdien på eiendommene og gjøre dem lite salgbare. Vi innså også at en utbygger neppe ville finne det lønnsomt bygge på vårt område, siden de ville måtte kjøpe oss ut før en spade kunne settes i jorda. Etter våre innspill ble derfor prinsippet om urbant jordskifte innført i reguleringsbestemmelsene. Det kunne sikre en fordeling av verdiene, og gi oss god nok pris for husene våre til at vi kunne kjøpe et annet sted. Kommunens nylig innførte bygge-og deleforbud muliggjør tilpasninger i reguleringsplanen. Det er stilt spørsmål ved om dette prinsippet skal videreføres.

Selvsagt har vi aldri ønsket oss høye blokker som nærmeste nabo der vi nå bor landlig og usjenert. Likevel er vi klar over at vi bor i sentrum av Nittedal, og at en utvikling av området vil skje før eller senere. Det sannsynlige scenariet er at Bjertnes AS vil få bygge blokkene sine. Vi tror imidlertid at dette vil vanskeliggjøre realisering av reguleringsplanen, og føre til at våre hus vil bli stående. Målet vårt er derfor å påvirke reguleringsplanen til å bli noe som vi, eventuelt de som måtte flytte hit etter oss, kan leve best mulig med. Det Bjertnes AS har søkt om å få bygge, er lite formålstjenlig både for oss og for dem som benytter Berget til å ferdes mellom Stasjonsveien og Mosenteret. Det er rett og slett positivt for alle andre enn Bjertnes AS at kommunen har avslått søknaden og innført bygge- og deleforbud for å justere planene.

Varingens redaktør har rett til sine meninger, og til å ytre disse på lederplass. Han har imidlertid glemt noen journalistiske grunnprinsipper på veien. Utbygger, som fremstilles som offer i avisen, har fått snakke uimotsagt til redaktøren. Vi som bor her, har ikke blitt kontaktet. Forsto lokalavisen at vi ikke bare syter over at det bygges på nabotomta, men at vi faktisk har hjemmene våre her, hjem som må rives for at planen skal fullføres? Tok avisen inn over seg at utbygger har investert i prospektet vel vitende om reguleringsbestemmelsene som sier at han ikke får bygge på eiendommen sin uten videre?

Innerst i Berget bor fem familier. Vi er ti voksne, tretten barn og noen firbente som lever livene våre her. Å ønske fortetting i sentrumsområder er god kommunepolitikk. Likevel er det kanskje ikke så urimelig av kommunen å ønske og ivareta menneskene som bor her, som har investert livet sitt og pengene sine, foran investorer hvis eneste interesse er økonomisk vinning.

Utvikling av en kommunes sentrale område krever bred offentlig debatt. Flere perspektiver enn de økonomiske bør dekkes, og flere interesser bør involveres. Kommunen vil måtte finne løsninger som balanserer ønsket om innbyggervekst, utbyggeres ønske om lønnsomme investeringer, og hensynet til innbyggerne. De som berøres hardest, er menneskene som vil få vil få omregulert grunnen de bor på, som må leve med utbyggingsfasen, akseptere midlertidige løsninger underveis, og kanskje til slutt måtte finne nye hjem til seg og sine.

Det er en vanskelig balansegang, og handler på ingen måte kun om å trygge utbyggeres pengeinvesteringer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags