Høyre: Det er dyrtid i Nittedal

Kommunestyresalen
kommunestyre
kommunestyret
utvalg
Kommuneplanen
fotosafari
8 september 2014

Kommunestyresalen kommunestyre kommunestyret utvalg Kommuneplanen fotosafari 8 september 2014 Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevI 2018 budsjettet fortsetter i god Høyre ånd, og bygger videre på de siste års budsjetter.

Forskjellen mellom Høyre og flertallspartiene er at vi prioriterer etter innbyggernes lommeboken. Gjeldsbyrden i Nittedal vil øke kraftig, renovasjonsavgiften vil øke med 47%, eiendomsskatten vil øke selv om promillen på eiendomsskatt ikke økes, fordi boligen din har en verdi stigning på 6%, samtidig som inflasjonen viser at du har en lavere inntekt i år en året før. Det vil koste dyrt å bo i Nittedal, men dette vil du først merke i 2019. Merk deg mine ord!

Vi legger vekt på Helse, skole og frivillighet. Regjeringen hjelper oss med øremerkede midler til økte lærer-ressurs lærere, men det er bare det at flertallspartiene har omdisponert disse midlene. 6 millioner kroner er fjernet, og brukt på andre tiltak. Er dette lovlig?

Når det gjelder eiendomsskatt så er vi glad rådmannen følger vår oppskrift fra i fjor med og øke bunnfradraget som gjør at eiendomsskatten ikke øker i 2018, ved å øke bunnfarge gradvis, er dette er med på og sørge for at denne kan avvikles på lang sikt, uten dårligere kvalitet i lovpålagte tjenester. Høyre har ikke lagt inn noen redusering på eiendomsskatten for 2018 fordi vi er usikre på rentenivå og kostnadene ved alle investeringer som flertallspartiene har vedtatt.Det er en realitet at Nittedal ikke vil klare en renteoppgang. Hvordan skal flertallet forklare dette?

Høyre prioriterer Døli og Skytta sykehjem i sitt alternativt til Nittedal-budsjett.

Alle de 12 nye rommene på Døli pleie- og omsorgssenter skal omgående tas i bruk. Vi ønsker ikke bruk av dobbeltbooking på rom, det foregår nemlig i dag. I tillegg foreslår Høyre å starte arbeidet med å utvide Skytta bo- og servicesenter. Dette for å sikre nok plasser ved et kvalitativt demenssenter, det er et behov for flere demensens plasser og vi ønsker et sterk fagmiljø. Ikke slik som i dag, da vi bruker både Døli og Skytta til å ivareta demenspasientene.

Høyre ber om at det må anskaffes en egnet tomt i tilknytning til helsehus hvor det er plass nok til å bygge omsorgsboliger. Tomten må også ha plass til ytterligere utbygging av omsorgsboliger på et senere tidspunkt.

Rådmannen igangsetter en plan for å fremskaffe og planlegge nye næringstomter. Nittedal trenger nye næringstomter slik at nye bedrifter har mulighet til å etablere seg, og tilføre Nittedal arbeidsplasser. Planen bør legges frem for kommunestyret snarest mulig.

Vi oppfordrer samtidig Rådmann om å gå igang med og utrede en ny vei for tungtransport fra og til Skytta næringspark. Dermed kan Brennaveien bli forbeholdt privatbiler og gående.

De i alt tre millionene som Høyre dermed øker neste års helse og velferds-budsjett med, henter partiet penger til ved å gi rådmannen marsjordre om å effektivisere i egne rekker. 0.5 prosent som utgjør 5.7 millioner kroner på årsbasis, er Høyres effektiviseringsmål for Nittedal kommune i 2018.

I tillegg foreslår vi å øke bevilgningen til Nittedal Frivilligsentral med 89.000 kroner mer enn rådmannen foreslår. Dermed vil tilskuddet til frivilligsentralen bli på 902.000 kroner neste år, samme nivå som i 2016.

Vi ser også rom for å bevilge 760.000 kroner mer enn rådmannen foreslår i tilskudd til drift av Nittedal kirkelige fellesråd i 2018.

Vi ønsker også at det raskere skal komme nok barnehageplasser i midtre del av bygda ved å pålegge utbyggere og sette av tomt til barnehage. Dette arbeidet ønsker vi at private aktører skal gjennomføre.

Høyre har i sitt budsjett to millioner kroner mer enn rådmannen å tilføre forventet driftsoverskudd for Nittedal kommune neste år.

Så i disse tider er det viktigere enn noen gang å ha frivilligheten på vår side, mister de gløden i kampen med «byråkratiet» ja da har Nittedal tapt.Uten frivilligheten stopper Nittedal

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags