Ny konsesjon for BPA og hva den egentlig handler om

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevBakgrunn: Pårørende varslet flere politikere, i uka som gikk, om ny avtale for BPA. Det ble hevdet at avtalen ville begrense og kontrollere bruker og derfor være lovstridig. Når man som lokalpolitiker blir varslet på denne måten er det all grunn til å ta det på alvor. Det gjorde undertegnede, men jo mer kunnskap jeg tilegnet meg, jo mer sikker ble jeg på at den nye konsesjonsavtalen er god og at det ikke er grunn til bekymring. Her skal jeg forsøke så klart som mulig å beskrive hvorfor.

1.«Det må søkes om å kunne reise utenlands». Nei. Dersom man i sin brukeravtale for BPA har at man kan reise utenlands, så skal dette kun gis beskjed om, ikke søkes om. Grunnlaget for det er at assistenten(e) som skal følge med må være sikret med rett forsikring, arbeidstidsavtale og andre tjenesteforhold. At man som bruker skal varsle om dette i god tid handler derfor ikke om å gjøre det mer vanskelig for bruker, men sikre at den ansatte er ivaretatt av arbeidsgiver - altså leverandør og kommunen. Å få turen godkjent handler således om å få et klarsignal på at arbeidsforholdet for assistenten er i orden.

2.«Bruker må rapportere på alt den skal foreta seg». Nei, men dersom man ønsker BPA-tjenester som ikke inngår i brukeravtalen, så skal det gis beskjed og leverandør skal ha et system for å dokumentere disse opplysningene. Dette fordi assistenten har, etter loven, krav på en klar arbeidsinstruks/arbeidsplan, som tydelig definerer arbeidsoppgaver. Det ligger også i sakens natur her at kommunen ved behov skal kunne kvalitetssikre at oppdraget utføres etter avtalen. Dette kan for eksempel handle om at man av ulike grunner skulle mene at tjenesten som bruker mottar ikke er av tilfredsstillende kvalitet eller ikke er i henhold til brukers vedtak om tjenester. Det kan også handle om at assistentene opplever å ha et problematisk arbeidsforhold der den ikke blir ivaretatt etter arbeidsmiljølovens krav.

3.«Brukere, pårørende og politikere har ikke fått mene noe om avtalen». Ja, det er riktig, men det er fordi dette er en konsesjonsavtale mellom kommune og leverandør og Senterpartiet anser derfor det som en administrativ oppgave. I denne konsesjonsutlysning er ikke brukeren en direkte part og det er derfor riktig at man ikke har en politisk sak for godkjenning, men kun en orientering.

4.«Bruker fratas myndighet over assistenten». Nei, denne konsesjonsavtalen er igjen en avtale mellom kommune og leverandør. Avtalen som bruker skal ha for BPA-oppgavene som assistenten skal gjennomføre, er en avtale mellom kommune og bruker. Ny konsesjonsavtalen vil egentlig bidra til å sikre bruker en bedre avtale for de tjenestene den skal motta, ved å legge til noen nye og klare forventninger til leverandør.

Det Senterpartiet mener er det viktigste i denne saken er a ny konsesjonsavtaleavtale bedre ivaretar assistentens rettigheter i et arbeidsforhold. Samtidig har bruker rett til «å få et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen» (ref. regjeringens rundskriv om BPA-ordningen). Ny konsesjonsavtale vil derfor legge press på at man utarbeider avtaler for brukerens BPA-tjenestenester på en grundig og god måte.

Dersom assistenten opplever at egne rettigheter i et arbeidsforhold svekkes og det er behov for å klage eller varsle, må kommunen sikres midler til å gjennomføre en undersøkelse av forholdet. Det har man nå bedre mulighet til, blant annet ved å stille høyere krav til tjenesteleverandør om å dokumentere ulike deler av arbeidsforholdet og gi kommunen innsyn i disse ved behov. Senterpartiet er sikker på at alle brukere er interessert i at sine assistenter har gode og trygge arbeidsforhold.

At konsesjonsavtalen legger større press på leverandør til å følge opp, er kanskje der kimen til forvirring ligger… Å pålegge leverandør å følge opp arbeidet mer strukturert, slik at Nittedal kommune bedre kan følge med på om brukere får det de har krav på og assistentene får gode arbeidsforhold, handler kun om leverandør, ikke om bruker.

Senterpartiet mener derfor at det er trist at noen leverandører nå skremmer sine brukere til å tro at kommunen gir dårligere tjenester, når ansvaret ligger på leverandør. Jeg ønsker å gå så langt som å be brukere være kritisk til den informasjonen som enkelte tjenesteleverandører nå kommuniserer og ha tillit til at Nittedal kommune ønsker å gi både bruker og assistenter det de trenger på best mulig måte. Og så vil jeg til slutt si at dersom det kommer fram at ny konsesjonsavtale fører til at noen får et dårligere tilbud, så skal dere være trygge på at vi som politikere vil be rådmannen om redegjørelse og nødvendige endringer. Men den nye konsesjonsavtalen har vi all grunn til å prøve først.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags