«Trafikken i Rotnesområdet - noe må gjøres før det skjer alvorlige ulykker»

Av