Fortsatt uframkommelig Solliveien / fortau Stasjonsveien

Av