Tvangsflytting av 12 elever fra Sørli til Rotnes

Av