Elevetangen og den (manglende) politiske prosessen

Av

Tom Herzeth. Foto: Brage Hylen