«Er du like utålmodig når det gjelder barnetrygden til sosialhjelpsmottakere, varaordfører?»

Av