Varingskollen – veien til regionalt skianlegg og en sikker fremtid

Av
DEL

LeserbrevI et leserinnlegg i Varingen 28. august, av Petter Tveøy, hevdes det at Senterpartiet sverter det frivillige arbeidet som legges ned for å sikre fortsatt drift i Varingskollen, samt at Senterpartiet bidrar til økt risiko for driften av anlegget. Dette kan ikke stå ubesvart.

Senterpartiets engasjement og stå-på-vilje for Varingskollen skal ingen tvile på. Senterpartiet anerkjenner det omfattende arbeidet bak suksessen etter at HIL overtok. Varingskollen og innsatsen til Hakadal idrettslag, samt alle frivillige, har skapt entusiasme og identitet som gir ringvirkninger langt ut over bygda og kommunen.

Sammen med et stort flertall i kommunestyret, stilte Senterpartiet seg bak forslaget i kommuneplanen slik at videre utvikling kan realiseres.

Senterpartiet er opptatt av gode prosesser for medvirkning som sikrer innbyggerperspektivet til alle berørte parter, i alle saker. Gjennom å ta høringssvar til etterretning og sikre gode medvirkningsprosesser, kan man tidlig identifisert interessemotsetninger og fremme gode løsninger. Det vil igjen sikre samhold rundt valgene som blir tatt.

Dette gjelder også avklaringer med grunneiere. Tenker man at arealer skal kjøpes? Skal de leies? Hvordan skal eventuelle tap av verdi kompenseres? Finnes det arealer å bytte? Senterpartiet mener at Varingskollen og andre som må igjennom slike avklaringer, har alt å tjene på en prosess der man gjennom dialog kommer til enighet med alle berørte parter.
Vårt standpunkt er at dersom dialogen rundt dette tas tidlig, vil alt falle på plass raskere. Senterpartiet vil at all samfunnsutvikling i Nittedal skal oppnås gjennom enighet framfor tvang.

Sist kommunestyre vedtok følgende tillegg: «Rådmannen bes å prioritere utarbeidelse av områdeplaner for Sagerud og Varingskollen, og i et samarbeid med frivillige utarbeide disse områdeplanene slik at de ivaretar idrettens og friluftslivets interesser på en god måte». I dette vedtaket mener Senterpartiet at flere berørte parter og perspektiver utelates. Dersom vi ikke ivaretar både de som er mange og de som er få, og gir lik rett til å bli hørt, står man i fare for å miste muligheten til gode minnelige løsninger.

Senterpartiet fremmet av denne grunn et tilleggsforslag som fremhevet medvirkning og innbyggerdialog mellom alle berørte parter for områdeplan Varingskollen. Dette forslaget fikk ikke flertall. Uten Sp sitt tillegg vedtok kommunestyret en prosess der flere parter og perspektiver i utgangspunktet ekskluderes i arbeidet med områdeplanen. Det bekymrer oss.
Tveøy spør oss om hvorfor vi ikke fremmet samme forslag om Sagerud. Svaret er enkelt. For Sagerud var høringsinnspillene langt færre enn for Varingskollen og de inneholdt ingen spesielle bekymringer. Høringsinnspill er et viktig verktøy for innbyggermedvirkning og demokratiske prosesser.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags