Aps investering i framtidens Nittedalsskole

Av
DEL

LeserbrevFlere har med rette kommentert at det har vært en mindre vekst i skole enn forutsatt for 2019 og det reverserte kommunestyret i juni. At skolene ikke har alt på plass til skolestart er en følge av forskjellige forutsette og ikke forutsette utgifter. La oss ikke glemme at vi har en regjering som pålegger kommunene mer og mer uten at midlene følger med. Men Nittedal Arbeiderparti er enige om at skole er viktig og at det må satses på skole fremover.

Skolen drives ikke av seg selv. Og skolen må ha et sted å være. I fremtidens skole må vi forvente at det stilles høyere krav til alt: Lærerkompetanse, kvaliteten på byggene, kvaliteten på IKT tilbudet og kvaliteten på den pedagogiske tilretteleggingen. Med andre ord: skolen er ikke som før, der litt omorganisering kunne skape rom for andre ting.

Utfordringen for Nittedal, som svært mange andre kommuner, er at det ikke er lett å budsjettere med slike prognoser, når tiltakene og kravene endres underveis. Det er ingen tvil om at det må være fokus på pedagogenes og elevenes hverdag, men for å få til det må det startes i en ende. Nittedal har startet med utbygging av egnede bygg for den nye skolereformen. Det betyr ikke at det stopper der. Nittedal Arbeiderparti ønsker å jobbe videre med skoleutvikling, og dermed også sette fokus på bemanning, utstyr og tilpasset opplæring. Vi ønsker også å ha fokus på leksebevisste skoler for å utjevne forskjellen mellom elever som får støtte og de som ikke får støtte til lekser av ulike grunner. Dette blir viktige fokusområder i den neste perioden.

For å svare på direkte spørsmål fra foreldre på Holumskog angående lærernormen: Arbeiderpartiet er som parti opptatt av faglig kvalifisert arbeidskraft. Dette gjelder også lærere og assistenter i skolen. Det er beklagelig at antallet skolestartere er høyere enn det som ble estimert og at normert 15 elever per lærer i basisfag ikke er mulig fra skolestart. Arbeiderpartiet vil jobbe for å hente inn kvalifiserte lærere til kommunen. For å være en attraktiv arbeidsplass må vi også jobbe for en utviklende skole, dette innebærer også IKT kompetanse. Helt konkret jobber skoleutvalget i Nittedal Arbeiderparti med å utarbeide en undersøkelse for å kartlegge lærernes kompetanse, for å få et grunnlag for videre satsning på skole.

Det er mange utfordringer knyttet til en endret praksis. Tidlig innsats krever at tiltak settes inn tidlig i skoleløpet, slik at behovet for spesialundervisning ikke øker proporsjonalt med klassetrinnet slik det har gjort nå. I et ti-årig skoleløp er det ikke mulig å implementere alt på en gang og en periode vil det være behov for mange spesialpedagoger, for å følge både de som starter på skolen og de som går ut av grunnskolen. Dette er vi klar over. Men vi ønsker også å jobbe for at kvaliteten blir god, og at skolen har en solid plattform å bygge på.

Det er også sikkert at skole kommer til å koste mer i framtiden, enn den har gjort. IKT vil kreve helt andre midler enn læreboka sto for. Det er derfor viktig å få slike utgifter inn i fremtidige budsjett. Men det skjer ikke over natten. Slik situasjonen ble i Nittedal den siste perioden var det ikke lett å forutsi alle endringene, men det var likevel viktig å starte en prosess med å utvikle Nittedalskolen. Også erkjenner vi at andre mener det skulle ha blitt prioritert annerledes.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags