Egil Hjorteset (V): – Å forlate sentrumsplanen er en dårlig idé

Venstres andrekandidat Egil Hjorteset tar til motmæle mot Senterpartiets forslag om både å skrote vedtatte planer for Nittedal sentrum, samt omlegging av riksvei 4 utenom sentrum.

Venstres andrekandidat Egil Hjorteset tar til motmæle mot Senterpartiets forslag om både å skrote vedtatte planer for Nittedal sentrum, samt omlegging av riksvei 4 utenom sentrum.

Av
DEL

LeserbrevDe siste 20 årene har et samstemt politisk miljø i Nittedal arbeidet målrettet for å skape et godt kommunesentrum på Rotnes. Disse planene har kommet så langt at det har blitt utarbeidet konkrete løsningsforslag til et slikt sentrum av arkitekter. Planskissene ser fantastiske ut med en fin blanding av forretninger, bosteder, serveringstilbud, privat næringsliv og offentlige tilbud. Kort sagt, det som en forbinder med gode tilbud i en liten by.

I motsetning til de fleste andre kommuner på det sentrale østlandet har Nittedal aldri hatt et slikt fungerende sentrum, og mange innbyggere ønsker seg nå dette.

Ettersom de fleste utbyggingsområder i bygda har blitt benyttet har vi etter hvert ikke særlig valg heller. Stortinget har utarbeidet en knutepunktstrategi på østlandet hvor de har pålagt Fylkesmannen å si nei til utbyggingsområder som ikke ligger tett på kollektivknutepunkter. Vi kan således ikke spre våre utbyggingsområder jevnt utover hele bygda, slik vi har gjort tidligere.

Hva får vi igjen for å følge denne knutepunktstrategien? Først og fremst får vi endelig et godt sentrum. Ved omlegging av riksveien får vi også et kollektivfelt fra Kjul til Rotnes. Bussene står i dag i kø mellom Kjul og Rotnes i rushtida, det vil de slippe når riksveien blir lagt om. Nittedalsbussen har i sommer fått kvartersavganger, mot halvtimesruter tidligere. Dette er en del av den store satsingen på kollektivreiser i hovedstadsregionen. Kollektivfelter vil ytterligere bedre tilbudet for de reisende.

Videre er det på lang sikt muligheter for en togstasjon rett vest for Rådhuset. Dette vil kunne skape lignende attraktivitet for vårt nye sentrum, som f.eks Lillestrøm har i dag.

Det aller viktigste vi oppnår er allikevel at vi får mulighet til å beholde Nittedals landlige preg alle andre steder enn i sentrumsområdet. Dette er god stedsbygging, og arkitekter og byplanleggere er stort sett samstemte om at en slik utvikling er det optimale i pressområder som Nittedal

Jeg har lagt merke til at Senterpartiet i Nittedal, som tidligere støttet den aktuelle sentrumsplanen, nå ønsker å skrote hele planen. Slik jeg har forstått det, vil de nå stanse nærmest all videre byutvikling nede i dalbunnen, og så skal det heller bygges noen mastodontblokker nær markagrensa vest for dagens rådhus. (Litt lignende de skissene som ble presentert av arkitekt Reidar Eckhoff i Varingen tidligere i 2019). Senterpartiet vil også stanse planene om omlegging av riksvei 4.

Er dette en miljøvennlig løsning, og vil det bli et godt sentrum? Etter mitt syn er svaret nei på begge deler. Det bor svært få mennesker på Mo i dag, og en vil ikke oppnå gode bykvaliteter dersom de planlage blokkene i et fremtidig sentrum, heller flyttes sammen i noen store bomaskiner langt utenfor sentrum. Jeg har aldri sett noen byprosjekter av denne art som har blitt vellykkede.

.

Videre vil bussene da fortsatt stå i kø på riksvei 4 sammen med bilene, og jeg tror også vi må se langt etter en fremtidig ny togstasjon, dersom vi skroter sentrumsplanen. Det vil heller ikke bli bedring i boforholdene for de som i dag bor på Mo.

En slik løsning som Senterpartiet legger opp til, trolig legge stort press på tomtearealer over hele kommunen. Nittedal vil da på sikt kunne miste sitt landlige preg.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags