Riksvei 4: Frp rydder plass for østalternativene i Hakadal

Av
DEL

LeserbrevHvorfor?

Ganske enkelt fordi de to østalternativene mellom Tøyen og elven er aller billigst!

Figuren fra Statens Vegvesen viser begge alternativene.

Det har lenge vært stor motstand nettopp mot østalternativene gjennom Hakadal.

Østalternativene sparer fra en halv milliard til over milliarden sammenlignet med de andre alternativene, som alle ligger på vestsiden av dalen.

Fremskrittspartiet og Høyre har organisert «Nye Veier A/S», og går til valg på nettopp for å oppnå slike milliardinnsparinger.

«Målet med Nye Veier A/S er besparelser i milliardklassen» sier Truls Gihlemoen for Innlandet Frp, godt støttet av Fremskrittspartiets Helge Fossum her i Varingen i sommer som sier: «Det koster for mye og tar altfor lang tid. Derfor bør Nye Veier overta jobben med å få på plass ny riksvei 4 gjennom Nittedal.» Helt enige disse to.

Både Fremskrittspartiet her i Akershus, og Innlandet Frp (Oppland og Hedmark) jobber iherdig for at Nye Veier A/S skal overta ansvaret for hele Riksvei 4 fra Sinsenkrysset til Biri. De mangler ikke på honnørord om å rulle firefelts motorveier, og hvor spesielt hvorf rimelig det skal bli med «Nye Veier A/S».

Østalternativene i Hakadal er kostnadsberegnet til 1,2 – 1,4 milliarder kroner. Alternativene vest for elven koster fra 1,9 til 2,7 milliarder. Sammenlignet med de fem beste tunelløsningene på vestsiden, blir «innsparingen» på 1,3 milliarder koner. Figuren viser de Vegvesenets to østalternativer.

Tallene for Hakadal er lett tilgengelig for alle i «Silingsrapport Rv. 4 Kjul-Oppland grense, Nittedal kommune» fra Statens vegvesen i april 2008. Forskjellene til østalternativene i Hakadal blir enda større om en oppdaterer med Statistisk Sentralbyås byggekostnadsindeks for veiprosjekter for perioden 2008-2019.

Med ulykkene i Hagan-tunnelen bør regjeringen, og spesielt samferdselsminister Jon Georg Dahle, h e l l e r snu og raskt få i gang planleggingen av Hagan-tunnellen som de stanset, slik Akershus-representant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) nå ber om med spørsmål i Stortinget.

Støtte til Høyre og Fremskrittspartiet her i Nittedal og i Viken fylke, betyr at det ryddes plass for østalternativene i Hakadal, og en kraftig svekkelse av jordvernet og de berørte bomiljøene..

Kommune- og fylkestingsvalget er derfor svært viktig også for Riksvei 4.

Arbeiderpartiet har i sitt nye valgprogram valgt å løfte frem nettopp den nære sammenhengen mellom arealbruk og transport, og hvordan vi tar vare på kulturlandskap og miljø.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags