"Mine tolv klager om at sjåførene ikke er informert om hvor 390E-bussen skal stoppe for av- og påstigning, har ikke hatt noen merkbar effekt så langt."

Av