Dropp sløyfa, bygg Rotnestunnelen

Bedre med sol og utsikt. Dette er tatt på Tumyrhaugen, tilsvarende utsikt får man ved å bygge nær stasjonen i Rotneshagen. Dette vil nok mange foretrekke fremfor å ha støv, støy og eksos fra riksveien noten meter unna vinduene sine.

Bedre med sol og utsikt. Dette er tatt på Tumyrhaugen, tilsvarende utsikt får man ved å bygge nær stasjonen i Rotneshagen. Dette vil nok mange foretrekke fremfor å ha støv, støy og eksos fra riksveien noten meter unna vinduene sine. Foto:

Av
DEL

Leserbrev«Flytting av veien i en sløyfe rundt vårt nye sentrum er nødvendig for å flytte trafikken ut av boligområdene...», ble det sagt i et innlegg i Varingen forrige dagen. Hvis poenget med å bygge sløyfe er å fjerne trafikken fra boligene, er det vel ikke så smart å bygge nye boligblokker rett ved siden av den nye sløyfa? Da flytter man jo bare på problemet.

Bygg heller tunnel under Rotnes, det koster mer, men ikke stort mer - enn sløyfa. Etter mange, mange års debatt ble man omsider enige om en trasé der tunnelmunningen i sør går inn i åsen ved den gamle Skillebekkbakken rett vest for Esso og tunnelmunning nord kommer ca. 300 m nedenfor svingen i Tumyrveien. I 1995 ble denne valgte traseen kalt Vestalternativ 2, i 2011 ble den kalt Alternativ 4. Den var da kostnadsestimert til 1,3 milliarder. Med prisstigning vil det nok bli ca. 1,6 milliarder. Veivesenets siste estimat for sløyfa er 1,2 milliarder. Vi får neppe både i pose og sekk og blir det sløyfe, blir det definitivt ingen tunnel.

I Oslo vil de bygge tunnel ned til Østre Aker vei (Fossumdiagonalen) for å fjerne trafikken fra riksvei 4 som ligger få meter unna blokkene på Veitvet og Linderud. I Nittedal foreslås det at veien legges om i en sløyfe og så bygger man nye blokker noen meter unna den nye veien.

BYGG HELLER NYE BOLIGER LANGT UNNA VEIEN MED UTSIKT OG SOL OG NÆRMERE MARKA
For øvrig er det tvilsomt hvor smart det egentlig er å bygge en mengde boligblokker på matjorda ved rådhuset. Hvis man i stedet bygger oppover dalsiden mot Kruttverket, ved stasjonen og dessuten nordover nedenfor jernbanen i Rotneshagen, får man leiligheter med sol og utsikt, langt unna støv, støy og eksos og dessuten nærhet til både Marka og toget. I april i år ble et stort område sør for Kruttverket tatt ut av Marka nettopp for å kunne utvikles til boligtomter. Markedet etterspør nok heller leiligheter med slik attraktiv beliggenhet enn mindre heldige løsninger i dalbunnen som dessuten er det kaldeste stedet i bygda. For eksempel melder meglerne at interessen for leiligheter i første byggetrinn i det kommende prosjektet i Rotneshagen er enormt stor.

BEVAR MATJORDA I DALBUNNEN
De 45 målene med matjord som går med til blokker og sløyfe ved rådhuset kunne gi oss 45.000 brød hvert år. Hvert år...det er noe å tenke på.

VIL VI HA HØYBLOKKER? ...OG LIKE VED VEIEN?
Det bygget som reiser seg på Mo nå blir 10 etasjer. Da sentrumsplanen ble vedtatt sa de at det skulle bli 6-8 etasjer. Så ble det ikke 8, men 9. Tar du den, så tar du den. Og siden de tre nederste etasjene er ekstra høye, blir kotehøyden tilsvarende 10 etasjer. Og dersom sløyfa blir noe av, kommer den inn igjen på dagens trasé rett utenfor den nye høyblokka, noen meter fra kjøkkenvinduene. Så mye for å fjerne trafikken fra boligene.

Senterpartiet vil tenke nytt om sentrumsplanen og om sløyfa.

Hilsen Ivar Christensen
listekandidat for Nittedal Sp

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags