Med SV for de mange - ikke for de få

Av
DEL

LeserbrevSV har foreslått at barnetrygden skal holdes utenfor beregning av sosial støtte, men vi har ikke fått flertall for det. SV har arbeidet for , og vil fortsatt arbeide for økt lærertetthet og at vi skal oppfylle forskriften om lærernorm i skolene og pedagognorm i barnehagene. Så, kjære Rødt-representant Atle Skift, vi har gjort hva vi kan, med en representant i kommunestyret.

Det har heller ikke vært kutt i helse og omsorg. Men det er rett at vi ikke har klart å øke budsjettene like mye som vi ønsket. Men det er ikke nedskjæring. Det er litt spesielt å hevde at jeg har en ovenfra nedad-holdning overfor dere, når jeg ber dere klargjøre hva dere vil kutte.

Det har vi fått svar på. Rødt ville kun bygge skole på Kirkeby, ikke bedre trafikkforholdene på Elvetangen, til tross for at vi vet at det allerede før utbyggingen startet var stor aktivitet, med dårlige forhold for avkjøring.

I tillegg vet vi at klimautfordringen vi står overfor tvang fram en en løsning hvor vi måtte få til en flomvoll, for å sikre at vi fortsatt kan ha aktivitet på Elvetangen. Skal vi forstå Atle Skift dit at Rødt vil ta risken på at vi ikke får noen klimautfordringer her, og at klimatilpasning var unødvendig?

Vi har samarbeidet godt med flere partier de siste åtte årene, og mener vi har fått til gode, klimasmarte løsninger, hvor vi langsomt, men sikkert vil redusere klimautslipp. SV vil fortsette å kjempe for utjevning, for klima- og miljøtiltak som vil sikre at Nittedal fortsatt vil være et godt sted å bo.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags