Debatten om forhandlingene fortjener kritisk refleksjon

Av