Nittedal Høyre ønsker mer kvalitet i omsorgen

Hans Eric Arnesen, listekandidat Nittedal Høyre.

Hans Eric Arnesen, listekandidat Nittedal Høyre. Foto:

Av
DEL

LeserbrevHøyre går til valg på kvalitet i omsorgen. Kvalitet, respekt, trygghet og verdighet er sentrale verdier i Høyres omsorgspolitikk.


Som lokalpolitikere har vi et bankende hjerte for helse og omsorg spesielt. Helt grunnleggende handler det om at Høyre er opptatt av den enkeltes livskvalitet.

En god og ansvarlig politikk handler om at Nittedal både må bygge ut pleie- og omsorgstjenesten og sikre en kvalitativ god spesialhelsetjeneste. Høyre ønsker et mangfold av tilbud i omsorgtjenesten og samarbeider gjerne med private aktører for å gi syke, eldre og andre pleietrengende et godt og verdig tilbud.

Dagens flertallspartier tviholder på offentlig omsorgsmonopol og dermed på gårdagens løsninger. Høyre mener at det skal være et offentlig ansvar å sørge for gode velferdstjenester for alle. Men selv om det offentlige skal betale og sikre gode tjenester kan gjerne private private utføre tjenestene. På samme måte som private aktører har sørget for gode og trygge barnehager til våre barn, kan private drive sykehjem og andre omsorgstjenester for kommunen. Ved å samarbeide med med ideelle og private aktører vil vi sikre et mangfold av tilbud, isteden for offentlig monopol. Private aktører har sørget for tilnærmet full barnehage dekning og et bredt tilbud til barna. Hvorfor mener da venstresiden at private kan ta godt vare på våre barn, men ikke på våre eldre? Høyre mener, at på institusjonene, skal alle ha rett til enerom, og at ektepar, der de ønsker det, skal få plass på samme institusjon. En av partene kan da være en resurs, da vedkommende kjenner pasientens behov og har kanskje mulighet til å avlaste personellet.

Når vi blir avhengig av omsorgstjenestene er vi i en sårbar situasjon der vi er prisgitt hva det offentlige kan til by.

Høyre vil gi brukerne mer makt og mulighet til å styre eget liv. Vi vil brukerne bytterett, ikke bare klagerett. Med fritt valg av hjemmetjeneste og sykehjem kan den som trenger hjelp og deres pårørende få et tilbud de selv ønsker. Vi spør en gang til , hvorfor er venstresiden så livredde for å la folk ta viktige avgjørelser om sitt liv? De gamle er gamle nok til å bestemme selv!

Uansett om omsorgstilbudet drives av det offentlige eller private må kommunen sørge for at tilbudet er trygt og godt. Samarbeid med private, ideelle, frivillige gjennom ulike former for partner- og entreprenørskap gir et mangfold som sikrer valgfrihet og en bærekraftig utvikling.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags