Best politics (n)ever ! Hva er det riks–Sp har som lokal–Sp mangler?

Volda by, med vel 6000 innbyggere (i kommune med totalt 9000), er en velfungerende landsby med sentrum, høyskole, sykehus, gjennomfartsvei, utviklet i et flott jordbruks- og kulturlandskap.  Flott referanse for Rotnes anno 2050.

Volda by, med vel 6000 innbyggere (i kommune med totalt 9000), er en velfungerende landsby med sentrum, høyskole, sykehus, gjennomfartsvei, utviklet i et flott jordbruks- og kulturlandskap. Flott referanse for Rotnes anno 2050. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Riks-Sp har en overbevisende politikk for nasjonen. Stagge storbyene og utvikle distriktene, for å få en mer balansert utvikling sentrum – periferi. Lokal-Sp vil overføre partiets nasjonale politikk på arealmessig lille Nittedal, med stor befolkningsvekst. De skal stoppe utviklingen av et kommunesentrum og plassere boliger og folk ut i dalen og opp i dalsidene. Det går galt, men Nittedal Sp ser det ikke, ennå.

Sammen med Nittedal Rødt, den politisk uerfarne dvergen, med samme politikk, setter de to partiene kommunen i revers ved uventet å gå imot en utvikling av kommunen som har samlet bred støtte de siste 25 årene, og som regionale og statlige myndigheter både støtter og forlanger.
Nittedal Sp opptrer med overmodig selvtillit, skremmende uvitenhet, liten sammenheng og avslørt dobbeltsyn.

Overmodig selvtillit

Nittedal Sp har lært seg retorikken. Langsiktighet, viktigere verdier (enn andre), hensynet til verdens matvarekrise. Hver kvadratmeter dyrka mark skal ikke røres. Men Sp tørr ikke forklare oss konsekvensene dersom deres politikk gjøres gjeldende i kommunen langt framover. Å bygge spredt og i dalsidene truer kommunens meget intakte og sammenhengende jordbruks- og kulturlandskap. Og det gir usammenhengende steder, det blir boligfelt for flere tusener, framfor gode, kompakte og attraktive tettsteder. Individuelle hensyn prioriteres framfor fellesskapet.

Skremmende uvitenhet

I 25 år har kommunen gjort mange og kontinuerlige vedtak om å styrke Rotnes som kommunesentrum. Rotnes’ innbyggerandel var 25% tidlig på 90-tallet. Midt på 90-tallet ble det et mål å styre 50% av veksten dit. I dag er målet løftet til 80%.
Legges snittet av de siste årenes boligproduksjon (220 boliger) til grunn + snitt husstandstørrelse, som er 2,45 i Nittedal, vil innbyggertallet kunne øke fra dagens 24.000 til 36.000 i 2040, og i 2060 til mellom 45–50.000.

Dette skal Nittedal Sp (og Rødt) spre langs dalsidene og utover i dalføret. Det er godt dokumentert at en slik form for utbyggingsmønster gir større arealbruk, og mer nedbygging av dyrket mark.

Liten sammenheng

Kommunen har høy befolkningsvekst, slik de fleste av Oslo-regionens kommuner har. Å redusere veksten i enkeltkommuner er derfor ikke mulig, med mindre noen andre kommuner tar enda større vekst. Under disse premissene fører Nittedal Sp’s politikk til en kraftig svekkelse av kvalitetene, som de retorisk hevder å ville bevare. Det sammenhengende grønne dalføret vil bli punktert, oppdelt. Det blir forlengelsen av Groruddalen. Å bygge samlet og konsentrert på Rotnes gir beste tettstedet for en voksende befolkning og bevarer dalføret. Kommuner over ca 20000 innbyggere organiserer seg som bysamfunn.

Avslørt dobbeltsyn

Nittedal Sp slåss med nebb og klør mot en klok og nødvendig sentrumsutvikling fordi de skal bevare noen kvadratmeter dyrka mark av Mo gård. Av samme grunn går de imot enkeltprosjekter. Samtidig går de inn for å legge Rv.4 i tunnel under Rotnes som vil gjøre store innhogg i dyrka mark, for på- og avkjørsler, sør (Skøyen) og nord for Rotnes (Strøm).

Evner ikke

Nittedal Sp kopierer riks-Sp sin politikk. De evner ikke å utvikle eller støtte en nødvendig politikk for fysisk utbyggingsmønster for en vekstkommune nær hovedstaden. En stemme til Nittedal Sp, og Nittedal Rødt, er å støtte partier med den korteste politikken.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags