SV vil oppfylle lærernormen og vel så det i Nittedal

Av
DEL

LeserbrevSV er opptatt av at vi skal oppfylle lærernormen i nittedalsskolene. Vi er opptatt av innholdet i skolen. Derfor må vi styrke skolen både med å oppfylle lærernormen og sørge for tilstrekkelige ressurser til læremidler i skolen. Vi registrerte at et par av svarene i en av debattene kunne oppfattes slik at noen mente at normen var veiledende.

Det er den ikke, og i den sammenheng viser vi til teksten i forskriftens §14 a: «På ein grunnskole skal forholdet mellom talet på lærarar og elevar i ordinær undervisning frå 1. august 2019 maksimalt vere:
a) 15 elevar per lærar på 1.–4. årstrinn
b) 20 elevar per lærar på 5.–7. årstrinn
c) 20 elevar per lærar på 8.–10. årstrinn.
Skoleigar kan fram til 1. januar fråvike desse krava dersom dei ikkje har fått søkjarar som fyller kompetansekrava…»

SV mener det ikke er akseptabelt at Nittedal starter skoleåret uten at normen er oppfylt. SV mener vi må øke ressursene til drift av skolene, slik at vi kan tilby elevene forsvarlig opplæring, og slik at vi har tilstrekkelige ressurser til tilpasset opplæring og spesialundervisning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags