Stem for et miljøvennlig Nittedal

Mari t.h.

Mari t.h. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDen globale oppvarminga er ikke så ille som man skal ha det til. Den er verre.
Somrene er lange og varme, og selvom vi elsker å kunne steke på Høldippelen med øya lukka nekter vi å se hva som er rett foran oss. Jorda brenner. Polarisen smelter, og havnivået stiger så fort at det ikke er mange år før bryggen i Bergen er oversvømt. Amazonas brenner, og om det ikke stoppes vil medisinutviklingen få kjepper i hjulene resten av vår levetid.
Nittedal er ei grønn bygd, og det skal den fortsette å være i fremtiden også. Derfor er det viktig å verne den dyrkbare og dyrka matjorda i bygda, noe vi også går til valg på. Grønne åkre er nærmest synonymt med Nittedal, og det er en del av identiteten vår vi ønsker å bevare.
Miljøhensyn skal være et grunnpremiss i all utbygging i Nittedal. Arbeiderpartiet er garantister for klimanøytrale kommunale bygg, og vi setter bærekraftig utvikling i sentrum av all planlegging vi gjør. Dette er spesielt viktig for Nittedal AUF, fordi det er vår fremtid som diskuteres.
Det er mange som bor i Nittedal som kjører bil, fordi det er nødvendig fra alle våre kriker og kroker. Vi i Arbeiderpartiet ønsker å gjøre det lettere å velge kollektivtrafikk. Dette skal vi gjøre gjennom å legge til rette for gang og sykkelvei, samt at vi ønsker å forbedre kollektivtilbudet i kommunen.
En gjennomgang av Miljødirektoratets nyeste utslippstall for perioden 2015 til 2017 viser at Kommuner med en ordfører eller byrådsleder fra Arbeiderpartiet har kuttet 50 prosent mer enn kommuner med en ordfører eller en byrådsleder fra Høyre. Tar man med alle kommuner der Ap eller Høyre er med og styrer, styrkes bildet ytterligere: Kommuner med en ordfører eller varaordfører fra Arbeiderpartiet har kuttet over tre og en halv ganger så mye per innbygger, som en kommune der Høyre har ordfører eller varaordføreren. Dette viser at det virkelig betyr noe hvem som styrer i kommunen, og at dette valget virkelig er et klimaveivalg. Hvilken vei vil du lede Nittedal?
Alle klimatiltak må begynne i det små, og tiltak i kommunen er derfor viktigere enn man skulle tro. Det er de små tiltakene som fører til de store tiltakene, og det er viktig å ha i bakhodet at vi ikke kan redde verden på én dag. Men sammen skal vi gjøre det vi kan for å sikre en grønnere fremtid med et rødt Nittedal i spissen. Én kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Derfor er det viktig at din stemme går til Arbeiderpartiet ved valget den 9.september. For en bedre framtid; sammen!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags