Gode miljøsaker i Nittedal

Listekandidat Iren Beisvåg, Nittedal Arbeiderparti.

Listekandidat Iren Beisvåg, Nittedal Arbeiderparti. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDet aller siste kommunestyremøte i denne fireårsperioden hadde en saksliste som var en gavepakke for den som setter klima- og miljøsakene høyt på sin dagsorden. Her fråtset vi i Arbeiderpartiet i saker med høye klimaambisjoner. Følgende saker var oppe til behandling, disse ble også vedtatt, dog ikke alle enstemmig:

• Kommuneplanen, planen som sier hvordan vi skal utvikle Nittedal de neste 10 årene, har en gjennomgående god klimaprofil. Blant annet med svært grundige miljøutredninger for alle utbygginger som er meldt inn. Her er ulike miljøfaktorer, som forurensing av vann, jord og luft førende for de anbefalingene som gjøres. Kommuneplanen sier at mesteparten av veksten og boligutvikling skal skje på Rotnesområdet. Dette er det viktigste tiltaket for å få ned klimagassutslippene i Nittedal. For å få ned personbiltrafikken må utbygging skje samlet og nær kollektivknutepunktene. Arbeiderpartiet holder fast på den tidligere vedtatte sentrumsplanen, den er viktig for utviklingen av Nittedal, og ikke minst for å få ned personbiltrafikken og klimagassutslippene.

• Kommunedelplan for klima og energi er svært god. Den favner bredt og har hovedfokus på områder som kommunen kan påvirke og som man kan gjøre noe med. Og ikke minst; - Den etterlever målet med å tenke globalt, men handle lokalt. Planen foreslår en rekke gode og realistiske mål og handlinger som både har effekt og som det er mulig å gjennomføre. Den favner alt fra miljøfyrtårnsertifisering av kommunale virksomheter til at nye kommunale bygg skal bygges slik at klimautspillene går ned. Vi skal ha en klimanøytral sentrumsutvikling og det skal jobbes mye med holdningsskapende arbeid.

• Ladepunktstrategi. Nittedal skal ha et godt tilbud til de som velger fossilfrie kjøretøy. Arbeiderpartiet ønsker at vi i Nittedal skal ha mange og lett tilgjengelige ladestasjoner for elbil, det er allerede mange muligheter for å lade bilen, faktisk finnes det 100 ladestasjoner plassert litt rundtomkring. Disse har til nå vært gratis å bruke. I fremtiden må man nå forvente å skulle betale for dette, noe vi mener både er riktig og rettferdig. Det vil også gjøre det lettere for den som ønsker å sette opp en hurtiglader. Det er ingen tvil om at vi trenger flere hurtigladere, derfor vil Arbeiderpartiet legge til rette for de som ønsker å sette opp hurtigladere i Nittedal.

• Kommunedelplan for landbruk har en egen hovedmålsetting som omhandler forurensing, klima og fornybar energi i landbruket. Nittedalsbonden gjør allerede mye bra innenfor bærekraftig landbruksdrift. Planen favner bredt når det gjelder klima. Disse prosessene må være kontinuerlige og vi kan ikke ha en sluttdato for dette arbeidet. Fokusområdene er klare og tydelige definert i planen.

Nittedal Arbeiderparti har i inneværende periode vært en garantist for at miljøsakene har stått på dagsorden. Vi har foreslått justeringer som har utgjort forskjeller i avgjørelser som er tatt, nå sist i landbruksplanen og ikke minst i klima- og energiplanen, som for øvrig Fremskrittspartiet stemte imot. Det er ikke så overraskende, da de ikke omtaler klima i programmet sitt en gang.

En stemme til høyresiden og den konservative fløyen ved høstens valg, vil føre til at klimasakene legges i en skuff. Det er det ikke verdt å ta sjansen på! Arbeiderpartiets fokus i miljøspørsmålene er de utfordringene vi kan gjøre noe med her hvor vi bor. Det er handlingene vi gjør i Nittedal som utgjør en forskjell. Det er viktig å ta vare på havskilpaddene, som MDG for eksempel snakker varmt om, men her i Nittedal er Arbeiderpartiet først og fremst opptatt av å ta vare på den grønne bygda vår. Godt miljøvalg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags