Å stille krav er å bry seg

Stine Øversveen vil jobbe for å gi flyktninger et bedre integreringstilbud

Stine Øversveen vil jobbe for å gi flyktninger et bedre integreringstilbud Foto:

Av
DEL

LeserbrevViktige kriterier for integreringen er norskkunnskaper, sysselsetting/utdanning, kulturforståelse og vilje til tilpasning. Videre er evne og vilje til å forsørge seg selv over tid viktig for å kunne bli integrert.

Nittedal kommunes mottak av flyktninger skal ikke omfatte flere enn at integrering kan gjennomføres på en god måte.
Integrering forutsetter betydelig innsats fra den enkelte flyktning, herunder deltakelse i frivillig arbeid og deltagelse i arbeidslivet.

Kommunen må ha oversikt over reelle kostnader og oppnådde resultater på integreringsområdet, på samme måte som på andre tjenesteområder. En mislykket integrering vil føre til økt fattigdom og større ulikheter i kommunen. Derfor er det viktig at kommunen er i stand til å sikre en effektiv og god integrering for de som bosettes.
I dette arbeidet er språk, bolig, jobb/ut- danning og selvforsørgelse viktig.

Familiegjenforeninger må også telles med i vurderingen av antall flyktninger som skal tas imot.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags