Nyskapende næringsliv og grønn vekst

Av
DEL

LeserbrevVenstre vil fremme et kreativt og nyskapende Nittedal som stimulerer til grønn vekst, nyetableringer og flere lokale arbeidsplasser. Bygda må utvikle et variert næringsliv, og
spesielt satse på etablering av kunnskapsbedrifter og kontorarbeidsplasser. Kommunen
har et godt utgangspunkt for etablering av næringsvirksomhet, gjennom variert kompetanse
i befolkningen, nærhet til sentrale markeder, viktig infrastruktur og en rik natur.

Venstre er opptatt av gründernes muligheter i Nittedal, som det nødvendige såkorn for framtidens arbeidsplasser og verdiskaping. Det lokale næringslivet bør kunne tilby de fleste varer og tjenester innenfor kommunens grenser.

Venstre vil:
• Bidra til å etablere felles møteplasser mellom næringslivet og kommunen.
• At næringslivet skal få god saksbehandling når de henvender seg til kommunen.
• Legge til rette for etablering av serveringssteder, spesielt i sentrumsområdet.
• Utarbeide en ny reguleringsplan for Skytta næringspark, og arbeide for avlastningsvei mellom industriområdet og Gjelleråsen.
• At bedrifter med små arealkrav prioriteres ved nyetableringer.
• Stimulere til økt verdiskaping i landbruk og landbruksrelaterte tilleggsnæringer.
• At kommunen skal ha en innkjøpsordning som ivaretar interessene til lokale leverandører.
• Utvikle gode transportløsninger som ivaretar næringslivets behov.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags