"Kommunen må ta hensyn til innbyggere og naturen i Holum skog"

Av