Bronsealderrøyser på Karlshaugene ved Ørfiske? - Ståle Pinslie svarer Hans Nordby

Av

I leserbrev i Varingen 23. oktober ber Hans Nordby om dokumentasjon på «gladnyheten» om bronsealderrøysene. Jeg deler absolutt forundringen og det sensasjonelle over at det er bronsealdergraver her inne, altså fra tiden 1800-500 f.Kr.