Kvalitet i barnehagene

Av
DEL

LeserbrevI Varingen 4. september utfordrer daglig leder i Rotnes FUS kulturbarnehage oss politikere og spør om vi har glemt hvordan vi har fått til full barnehagedekning. Vi SV har ikke glemt det. Barnehageløftet var resultat av et kompromiss mellom de fleste partier som midt på 2000-tallet var representert på Stortinget. Det var daværende SV-leder Kristin Halvorsen, sammen med daværende nestleder Øystein Djupedal som klarte å få på plass barnehageforliket.

Det betød blant annet at vi fikk på plass bevilgninger og rammevilkår som gjorde det mulig å få tilnærmet full barnehagedekning i løpet av få år. Fokus i den første perioden var å bygge ut. SV er ikke imot private barnehager, men vi mener som regjeringen at vi må se på finansieringsordningen. Det er noe galt når store konsern kan skumme fløten av foreldrebetaling, kommunalt tilskudd og statlig tilskudd.

SV vil satse på kvalitet i barnehagen, og vi er glad for at PBL og Norlandia-barnehagene har fått på plass tariffavtaler slik at de ansatte etter hvert får gode lønns- og arbeidsvilkår. SV er også opptatt av at barnehagene skal ha tilstrekkelig med midler slik at vi kan tilby god og variert kost til barna uten at det skal koste skjorta for familiene.

SV mener det er riktig og viktig med bemanningsnorm, og vi ser etter hvert at flere og flere barnehager i Nittedal klarer å oppfylle normen, selv om vi ennå ikke er i mål. Vi er opptatt av at mest mulig av de pengene som brukes til barnehagene skal brukes til å heve kompetansen til de ansatte, og slik heve kvaliteten på barnehagene, enten de er private eller kommunale.

SV er også opptatt av tidlig innsats, og vi har sammen med de øvrige samarbeidspartiene forsøkt å legge til rette for dette i nittedalsbarnehagene. Vi vil at fokus skal være på sosialisering og venner. Vi er opptatt av at det skal bli mer enn fine ord. Jeg vil sitere Solveig Østrem, kjent barnehageforsker:

«I barnehagealder skal leken alltid ha hovedrollen, på barnas premisser. Barn leker for å leke, og de leker for å være i den prosessen de befinner seg i. Leken er ikke instrumentell! Måten vi organiserer og tilrettelegger hverdagen på, må alltid ha barnas beste som første prioritet. Sånn som jeg ser det er det ikke til barnas beste hvis vi på en systematisk måte har som mål å lære dem mest mulig før de starter på skolen. Sosial kompetanse, selvfølelse og evne til å tenke og ta vare på seg selv og samhandle med andre er de viktigste egenskapene barna tar med seg fra barnehagen.» (www.barnehage.no publisert 28.08.2019)

Vi er sammen om å legge til rette for respekt, likeverd og mangfold i barnehagene. SV vil heller ikke redusere overføringene til private barnehager, men vi mener det ikke er urimelig å kreve at offentlige midler brukes til de tjenestene de er tenkt til. Derfor mener vi det er riktig og nødvendig å være kritisk til hvordan de private barnehagekonsernene forvalter de offentlig midlene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags