Dette vil vi med barnehagene. Nittedal Ap svarer Goro Kværnes i Haugeråsen barnehage

Ap skal selvsagt ivareta likebehandlingsprinsippet, men vi er også opptatt av at midlene i de private barnehagene kommer barna til gode, og ikke til kommersielle selskaper, skriver Hanne Børrestuen i sitt svar til styreren i Haugeråsen barnehage.

Ap skal selvsagt ivareta likebehandlingsprinsippet, men vi er også opptatt av at midlene i de private barnehagene kommer barna til gode, og ikke til kommersielle selskaper, skriver Hanne Børrestuen i sitt svar til styreren i Haugeråsen barnehage. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det vises til leserinnlegg i Varingen 16. august av styrer Goro Kværnes i Haugeråsen barnehage. Her ber hun lokalpartiene svare på hva vi tenker om barnehager i Nittedal.

Nittedal Arbeiderparti er helt enig med Kværnes i at barnehagepolitikken er et av de viktigste områdene vi kan jobbe med i en kommune. Barna er framtida, og som vi vet; en god barndom varer livet ut. Barnehagepolitikk kan handle om mange ting, men her vil vi holde oss til de konkrete spørsmålene du har stilt til oss:

Tidlig innsats


Det at barn med ulike utfordringer fanges opp og kan ivaretas på et tidlig tidspunkt, gir store gevinster for framtida, både for den enkelte og for samfunnet. Å jobbe med inkluderende fellesskap allerede i barnehagen, og å sikre gode overganger mellom barnehage og skole er viktig for Nittedal Arbeiderparti. I skolen ser vi nå en utvikling hvor vi bruker mer ressurser på de yngste barna, og mindre på de eldste når det gjelder spesialundervisning og annen tilpasning. Det betyr forhåpentligvis at vi er i ferd med «å snu pyramiden». Nittedal arbeiderparti er opptatt av tilpasset opplæring, og mener at de aller fleste barn best ivaretas sammen med sine medelever i ordinær undervisning. Der det er nødvendig skal selvsagt tiltak settes inn, men den beste innsatsen gjøres i fellesskapet. Både i barnehagen og i skolen skal vi ha fokus på inkludering og aksept for annerledeshet. Vi trenger også bedre tiltak for å ivareta barn i lavinntektsfamilier, slik at de kan delta på linje med andre barn. I tillegg vil vi framheve at vi har styrket familieteam og vi har et barnevern i Norgestoppen som gjør en fantastisk forebyggende jobb i Nittedal.

Likebehandling


Regjeringens innføring av normer for barnehagepersonale skaper store utfordringer for kommunene. Dette er ikke finansiert, og vi må prioritere vekk noe for å dekke inn kostnader til ny bemanningsnorm. Dette er jo ikke en ønskesituasjon. Samtidig er vi svært opptatt av at vi har tilstrekkelig og kompetent bemanning for å ta vare på barna våre. Vi skal selvsagt ivareta likebehandlingsprinsippet, om barn går i private eller offentlige barnehager skal ikke gå utover kvaliteten i tilbudet til barna. Derfor er vi også opptatt av at midlene i de private barnehagene kommer barna til gode, og ikke til kommersielle selskaper. Nittedal Arbeiderparti ønsker ideelle barnehager velkommen, men ønsker ikke kommersialisering av barnehagene i Nittedal. Ikke fordi vi tror de ansatte gjør en dårligere jobb. Men fordi vi mener kommunale barnehager er best for fellesskapet og for velferden vår. Det er også mest hensiktsmessig for kommunens økonomi å bygge flere kommunale barnehager. Videre er vi opptatt av at de ansatte skal ha trygge arbeidsvilkår og god pensjonsopptjening.

Kvalitet og bemanning


Nittedal Arbeiderparti vil jobbe for tilstrekkelig bemanning i Nittedalsbarnehagene. Vi er en kommune i vekst, og vi vokser i antall barnefamilier. Vi har stort fokus på kapasitet, og hvor vi kan bygge nye barnehager, men selvsagt må vi også fylle barnehagene med innhold. Derfor er kvalitetsplanen vi nylig vedtok, viktig. Kvalitet handler om kompetanse. At de ansatte tilegner seg ny kompetanse gir motivasjon og mestring for den enkelte, og bedre opplevelser for barn og foreldre. Derfor foreslo Nittedal Arbeiderparti, med støtte fra flertallet, å bevilge 200 000 kroner årlig til ordningen hvor assistenter kan ta fagbrev som barne – og ungdomsarbeidere. Dette ble vedtatt i kommunestyret i august. Kompetansetiltak i barnehagene fikk tidligere statlig støtte, men dette er fjernet. Derfor må kommunen selv prioritere kompetansetiltak i barnehagene. Det vil vi gjøre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags