Kjære politikere: Hva er viktigst for barna i barnehagen?

Trine Sevaldrud er daglig leder i Rotnes FUS kulturbarnehage.

Trine Sevaldrud er daglig leder i Rotnes FUS kulturbarnehage. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDen siste tiden har det vært mye fokus på eierskap av barnehager, og det ser ut til at Norge helst skal bestå av kommunale eller ideelle barnehager i fremtiden. Det snakkes mye om mangfold i samfunnet, men bør ikke det også gjelde i barnehagesektoren. Skal det ikke være rom for alle?

Det virker som om politikerne har glemt hvem som gjorde deres mål om full barnehagedekning mulig, og at de selv har vært med på å legge til rette for at de store kjedene skal utvikle seg. Hele debatten har fokus på økonomi og utbytte. Det er sjelden vi leser om eiernes fokus på kompetanseheving og kvalitet, og hva de har gjort for å påvirke og kjempe for utviklingen av barnehagesektoren. En utvikling som har kommet alle barnehager til gode.
Fokus på kvalitet kontra kjede.

I dagens debatt er alt fokus på eierskap og hvordan stramme inn for de store kjedene. Dagens bemanningsnorm og pedagognorm er lovfestet og alle må følge denne. I FUS har vi tariffestet lønn og en god pensjonsordning. Debatten rundt disse punktene kan derfor legges død. Jeg savner fokus på det som er viktig for barna, nemlig kvalitet og nok midler til tidlig innsats. Det er ikke slik at vi som jobber i en kjede leverer dårligere kvalitet enn kommunale eller ideelle. Det er heller ikke slik at budsjettene er så stramme at vi ikke har lokalt handlingsrom. Det har seg faktisk slik at vi også får kort med «Dere er verdens beste barnehage» av foreldre, og vi scorer bra på både bruker -og medarbeiderundersøkelsen. De ansatte i Rotnes FUS kulturbarnehage jobber hele tiden med kompetanseheving og personlig utvikling for å være den beste utgaven av seg selv i møte med hvert enkelt barn.

Kompetanseheving

Siden 2013 har FUS hatt prosjekt «egenledelse i lek og læring» hvor rollelekens betydning for hjernens utvikling er i fokus. I dag har FUS samarbeid med bla BI, Jan Spurkeland og May Britt Drugli som er anerkjente fagpersoner på sine felt. Gjennom dette samarbeidet får alle ansatte kompetanseheving, for å kunne heve kvaliteten i møte med det enkelte barn. Dette koster penger, men våre eiere er opptatt av kvalitet og at vi skal etterstrebe å utvikle oss i alle ledd.

Tidlig innsats – kun fine ord?

Eier ivaretar sin plikt til å drive kompetanseheving, og de ansatte gjør det de kan innenfor bemanningsnormen og det allmennpedagogiske tilbudet. Det er allikevel enkelte barn som trenger ekstra hender og støtte. Disse barna har kommunen en lovfestet plikt til å ivareta.

Jeg ønsker fokus på hvordan politikerne kan sørge for at de mest sårbare barna som har sine utfordringer får nok timer med ekstra ressurs til å dekke sine behov. Dagens praksis er at mange barn med særskilte behov ikke får dekket ressurser til å ivareta det faktiske behovet de har gjennom en hel dag. Det hjelper ikke med tre timer ekstra ressurs når barnet er åtte timer i barnehagen. De timene barnet ikke har ekstra ressurs vil enten gå utover det barnet det gjelder, eller resten av barnegruppa hvis personalet allikevel må prioritere å ivareta barnet. Politikerne må spørre seg, hva skyldes frafall på videregående? Forskning viser at man ofte har sett signalene i barnehagen, men det krever nok ressurser til å hjelpe et barn som har store utfordringer. Da hjelper det ikke å sette inn store ressurser på ungdomskolen.

Barnepsykolog Magne Raundalen uttalte at vi som samfunn blir fattige hvis vi ikke har fokus på nok bemanning og kvalitet i barnehagen. Jeg er enig med han. Vi er et av verdens rikeste land, men når det kommer til investering i fremtiden, nemlig barna, så virker vi utrolig fattig. I FUS setter vi barnet først, jeg savner konkrete tiltak fra politikerne som viser at dere vil gjøre det samme.

Spør oss

Ikke én gang har vi hatt besøk av en politiker som har hatt ønske om å vite hva vi konkret jobber med i FUS, om kvalitet eller hva som bør settes på den politiske dagsorden for å gi barna en bedre hverdag. Dere er hjertelig velkommen til å ta en prat med meg, ansatte, barna og foreldre. Kommer dere på en onsdag så har vi fellessamling med teater, så da får dere en kulturopplevelse på kjøpet.

Vi jobber hver dag med å vise barna respekt, likeverd, mangfold og anerkjennelse. Så kjære politikere, vær så snill og vis barnehagene uansett eierskap det samme!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags