Det virket som en god idé å flytte Nebbenfestivalen til mai. Det var det ikke