Hvorfor, Posten, er dere så dårlige i geografi?

Av