Vet politikerne i Nittedal hva de er i ferd med å gjøre?

Sissel Hoff

Sissel Hoff Foto:

Av
DEL

LeserbrevBPA (betyr brukerstyrt personlig assistanse) er en lovpålagt tjeneste fra kommunen for de med et stort hjelpebehov. Før BPA sin tid, så fikk man litt hjemmehjelp, hjemmesykepleie og kanskje noen timer med støttekontakt. Resten av tiden var man avhengig av familie og venner. Å jobbe var vanskelig, bo for seg selv en umulighet osv.

Så kom BPA ordningen Nå er det personen selv (utifra et kommunalt vedtak på antall timer pr uke) som bestemmer selv når assistenten skal jobbe, hvor, hva som skal gjøres og av hvem (innenfor lover og regler i arbeidslivet)

Dette gir en person med nedsatt funksjonsevne mulighet til å bestemme mye mer over eget liv, en frihet som ikke var der tidligere. I 2015 ble BPA en individuell rettighet for å gi mennesker med nedsatt funksjonsevne mer innflytelse over eget liv. I rundskriv som regjeringen sendte ut til alle ordførere i 2015, omtales BPA som et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse.

Stortinget har altså bestemt at de med et høyt hjelpebehov skal ha BPA for å kunne leve et liv som ligner mest mulig på ditt og mitt. Et helt ordinært liv; stå opp og legge deg når det passer din livssituasjon, bake boller med barnet ditt, passe barnebarn, dra på shopping, jobbe, gå tur, vaske hus, lage mat, gå på konsert, ta en øl ute, reise på ferie, ta en harrytur til Sverige, sitte i et kommunestyre, besøke venner og familie, være med på dugnad, delta i en frivillig organisasjon, invitere på middag, ta utdanning, synge i kor, reise på leirskole - få mulighet til å gjøre det som du og jeg tar som en selvfølge.

Nå ønsker Nittedal kommune å endre på dette ved utlysning av ny tjenestekonsesjon. Tjenestekonsesjon betyr at kommunen setter bort jobben til firmaer som ønsker å tilby denne tjenesten på vegne av kommunen. Sist kommunen gjorde dette i 2015, fikk de skryt fordi de gjorde på en slik måte at meningen med BPA ble ivaretatt. Men nå har kommunen kommet med nye krav som gjør at pårørende og brukere i Nittedal mener at kommunen bryter intensjonen med BPA.

Kommunen mener bla at man må ha tillatelse for å kunne reise ut av landet. Dette har ingen ting med søknad om ferie å gjøre. Er du en person med nedsatt funksjonsevne som jobber, så søker du om ferie på vanlig måte hos arbeidsgiveren din. Han sier feks at du kan få ferie 3 uker i juli. Da kan vi andre planlegge hva vi skal gjøre i de 3 ukene. Har du derimot BPA og ønsker å reise en uke til syden, så må du søke kommunen om å få lov til å reise ut av landet. Du må selvsagt, som alle oss andre, betale for reisen selv, men siden du er avhengig av å ha med deg assistent, så vil kommunen bestemme. Diskriminerende spør du meg.....Og jeg lurer veldig på hvem, og etter hvilke kriterier kommunen skal innvilge eller avslå. En liten gruppe av Nittedals innbyggere får nå ikke lov å ta seg en "harrytur" på sparket, du må spørre om lov først. Dette kalles umyndiggjøring. Når vi tar opp dette med kommunen, så sier de at i praksis vil det ikke være annerledes enn i dag, hva er da vitsen med å endre utlysningen?

Flesteparten av Nittedals BPA brukere, bruker firmaer som har noe som kalles driftskonto. Det er en konto som gjør at du kan få dekket inn utgifter til assistentene dine (størrelsen på konto avhenger av timetall med BPA) Nittedal kommune ønsker nå å ikke tillate driftskonto fra de private leverandørene. Dette vil i praksis si at problemstillingen jeg har skrevet om ovenfor, sannsynligvis ikke vil være til stede.....

Driftskonto er nemlig noe som gjør at du får dekket opphold og reise for en assistent. BPA brukeren betaler for seg selv slik som du og jeg må gjøre, driftskontoen gjør det mulig for de som ikke kan reise alene å få mulighet til dette. Tas dette bort, så kan en med BPA ikke ta seg en langweekend, en tur med Kiel ferga, ikke idrettsarrangementer med barna sine dersom det er overnatting (feks håndballturneringer med datteren sin), ikke tjenestereiser med jobben sin, ikke få være med på politiske samlinger med overnatting dersom du er politiker, eller ønsker å være med i andre organisasjoner, være med på tur med koret, barn og ungdom med BPA kan ikke være med på leirskole, konfirmasjons leire, skoleturer, russeturer osv.

I brevet som er sendt ut fra kommunen til BPA brukere står det at endringen får ingen praktiske konsekvenser for deg. Dette er også den tilbakemeldingen vi har fått fra flere politikere. Det blir ingen endring for de som er brukere. I forhold til det jeg har ramset opp ovenfor, mener politikerne som vi har vært i kontakt med at dette ikke er endring? Mener dere dette er en anstendig politikk?

Kommunen vil videre med den nye utlysningen at de som jobber hos deg, skal ha rapporteringsplikt til kommunen. Assistentene skal pålegges journalplikt. De skal altså si ifra dersom de feks mener du skal ha endret timetall. Dette er ikke lov. Assistenter er etter Helsedirektoratets håndbok unntatt journalplikt. Dette kaller jeg overvåking og rapportering. Er du BPA bruker og får et nytt behov, så er det du selv som skal komme med ny søknad til kommunen, som deretter skal behandles. Dette oppleves av brukere som veldig nedverdigende, hvor er anstendigheten i dette?

Kommunen har hatt en BPA ordning uten rapporteringsplikt og med mulighet for driftsmidler. Med denne nye kunngjøringen ønsker Nittedal kommune å styre og innskrenke livet til de med BPA i kommunen. Det er 14 personer det gjelder, 14 personer som ikke hadde hørt noe om dette, som kommunen ikke har vært i dialog med, som jeg på spørsmål ved siste kommunestyremøte henstilte til fungerende ordfører om han kunne ta et møte med pårørende og brukere, og ikke kun basere seg på opplysninger fra administrasjonen. Svaret han ga var at dette ville ikke ha noen praktisk betydning for de med BPA. Jeg kunne ikke vært mer uenig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags