Har man råd til i disse tider gi slipp på den drikkevannberedskapen Høldippelen fortsatt er?

Av