De som styrer i Nittedal vil tvangsfortette villaområdene i hele det sentrale Rotnes-området

Av