Elvetangen skole - et flott prosjekt for Hakadal

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevI gjentatte leserbrev i Varingen har det blitt nærmest opplest og vedtatt at «alle» i Hakadal er imot byggingen av nye Elvetangen skole. Å skrive dette innlegget vil sikkert ikke bidra til å gjøre undertegnede spesielt populær i lokalsamfunnet, men det er heller ikke målet. Målet er derimot todelt: For det første å vise at det finnes flere synspunkter på skolesituasjonen i Hakadal, og for det andre fremme mitt syn på de positive ringvirkningene jeg mener dette prosjektet vil få.

Men la oss begynne med utgangspunktet. Til tross for det mange vil ha det til, handlet ikke egentlig skolebehovsplanen om en nedlegging av Hagen. Poenget var det store behovet for en fornyelse av Kirkeby skole. Det beste alternativet ble vurdert til å være riving. Når man allikevel måtte i gang med å bygge opp en ny skole, mener jeg man gjorde klokt i å legge denne nær der flertallet av Hakadals befolkning bor - og kommer til å bo. Av de tomtene Nittedal kommune hadde tilgjengelig, ble derfor Elvetangen vurdert som mest hensiktsmessig.

Med en oppbygging av Kirkeby skole på Elvetangen, ville det ikke lenger være hensiktsmessig for barna på Døli/Løvstad å sokne til Hagen skole. Anslaget tilsier at Hagen ville blitt redusert til omlag 50-60 elever. Kostnadene ved å la Hagen fortsette ble vurdert som for høye - og dermed ble konklusjonen som kjent en samlokalisering på Elvetangen.

Min vurdering er at Hakadals befolkning er langt mer delt i denne saken enn man skulle få inntrykk av. Det finnes de som ønsker å bevare dagens skolestruktur for enhver pris. Det finnes de som er for en samlokalisering, men uenige i valg av tomt. Og det finnes de som er positive både til samlokalisering og valg av tomt.

Det skolefaglige rundt en samlokalisering kan jeg vanskelig uttale meg om; her er jeg - som de fleste andre innbyggere - avhengig av å stole på ekspertise. Jeg har fortsatt til gode å se forskningsrapporter som entydig konkluderer med at en stor skole er dårligere enn en liten. Det fremstår også underlig at de flinke lærerne på Kirkeby og Hagen skoler ikke kan gjøre en like god jobb på en stor skole?

Man kan selvsagt mene hva man vil om Elvetangen som lokasjon for en barneskole i Hakadal. Og jeg har full respekt for at andre mener noe annet enn meg. Jeg merker meg imidlertid at området har vært et godt egnet sted for idretten i Hakadal i over 100 år, uten at det meg bekjent verken har vært ulykker eller andre hendelser med tragisk utfall. At området er spesielt mørkt, kaldt og flomutsatt sliter jeg med å kjenne meg igjen i, spesielt når det nå blir bygd en ny flomvoll.

Jeg noterer meg også at enkelte mener at Elvetangen vil bli rasert som idrettsanlegg. Det vil jeg på det sterkeste imøtegå. Kommunestyret har vedtatt at idretten skal få minst like gode forhold som i dag, og de siste skissene fra prosjektgruppa i Nittedal kommune underbygger etter mitt syn dette vedtaket på en svært god måte. I tillegg blir det bygget ny idrettshall - som Nittedal kommune sårt trenger - og en svømmehall. I min bok er ikke dette rasering, snarere en kraftig styrking.

Jeg har virkelig tro på at prosjektet på Elvetangen vil være det aller beste - både for mine nåværende og fremtidige sambygdinger. Skolen vil være et samlende punkt for bygda, og en flott møteplass på både dag- og kveldstid. Elevene vil få et nytt skolebygg tilpasset dagens og fremtidens undervisningsbehov, og de vil få en større sosial arena. Lærerne vil få et større fagmiljø å samarbeide i, og idretten vil få like gode - om ikke bedre - vilkår enn i dag.

Så er det alltid krevende med endring - men vi gjør det uansett ikke lettere for oss selv med et negativt utgangspunkt!

Av Petter Tveøy, stolt hakadøl

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags