Vi har kjøpt og betalt vår eiendom. Vi har kjøpt og betalt vårt hus, hvor alle skatter og avgifter er inkludert. Så er det innført en ekstra skatt på allerede betalt skatt. Og nå går denne kommunalt innførte eiendomsskatten opp med 28%, uten at vi har fått beskjed. Er det lov?

Nittedal går så det suser, står det i Varingen. Nittedal trenger flere folk til bygda, står det ogspå i lokalavisen. Nittedal må ha høyere eiendomsskatt, leser vi, ellers risikerer Nittedal å gå med underskudd. Vi har nå fått bygd ny kirke, nytt kulturhus og nytt bibliotek. Vi skal rive og bygge nye skole, svømmehaller og idrettshaller. Det høres bra ut. Men må alt dette bygges å en gang?

Har Nittedal råd til dette ? Nei, åpenbart ikke. Ellers hadde det vel ikke vært nødvendig å innfører enda høyere eiendomsskatt og øke andre kommunale avgifter.

For å få alle de nye byggene på plass, må kommunen låne en milliard eller kanskje mer. Hvor mye renter blir det som skal betjenes? I følge sentralbanksjefen skal rentene opp. Og ikke minst; Nittedals raskt stigende gjeldebyrde vil kneble alle politiske etterkommere om det blir politisk skifte. Med slik stor gjeld som kommunen nå pådrar seg, reduseres det lokalpolitiske handlingsrommet dramatisk i årene som kommer.

Vanlig sundt folkevett er vel å kjøpe, bygge og betale en og en ting. Som det er nå, har Nittedal kjempehøye priser på: 1) Eiendomsskatt, 2) Skolefritidsordninger, 3) Byggesaksomkostninger og 4) Tilkobling til det kommunale vann- og avløpsnettet.

Vi skattebetalere i Nittedal blir flådd, føler vi vel nå. Vi betaler og betaler. Tanker om sivil ulydighet? Nittedøler; bør vi nå stå sammen og si i fra at nok er nok? Lage protestlister for å bli hørt kanskje? For flertallet i kommunestyret er umettelige i sin skattepolitikk.

Av Unni Smith Systad