Nittedal bibliotek på sparebluss

BESØKSREKORD: Utlån av bøker har økt med 40 prosent etter at Nittedals nye bibliotek ble åpnet. Men rådmannen fortsetter  kjære biblioteket på sparebluss i sitt forslag til 2018-budsjett. (Arkivfoto).

BESØKSREKORD: Utlån av bøker har økt med 40 prosent etter at Nittedals nye bibliotek ble åpnet. Men rådmannen fortsetter kjære biblioteket på sparebluss i sitt forslag til 2018-budsjett. (Arkivfoto). Foto:

Nittedal bibliotek går på sparebluss, og flammen kan slukne, skriver Lill Heidi Opsahl og Marit Andrew på vegne av styret i bibliotekets venner i dagens sterke meningsytring. De skriver videre:

DEL

Etter vår mening er Nittedal kulturhus med bibliotek det beste som har skjedd på kulturfronten i kommunen. Bibliotek er et gratis kommunalt tilbud som favner oss alle, livet gjennom. Det er en demokratisk arena og en likeverdig møteplass som også fremmer mangfold og integrering. Det er altså all grunn til å feire og være stolt av vår nye litterære storstue og møteplass. Men vi må ikke hvile på laurbærene. Mens forventningene og utfordringene er store, er budsjettsituasjonen for Nittedal bibliotek svært dårlig. Offisiell statistikk viser at Nittedal kommune bruker lite penger på bibliotek.

Smuler til innkjøp

Faktisk ligger Nittedal på 423. plass blant landets kommuner når det gjelder netto utgifter til bibliotek pr. innbygger! Innkjøpsbudsjettet er lavt og i 2016 kjøpte biblioteket inn bøker og andre medier tilsvarende 17,50 kr pr innbygger mot landsgjennomsnittet på kr 25,70. Enda mer bekymringsfullt er at antall ansatte ligger på halvparten av gjennomsnittet for landets kommuner (0,17 ansatt pr 1000 innbyggere mot et landsgjennomsnitt på 0,34). Bare 7 kommuner i Norge har like lav eller lavere bemanning enn Nittedal bibliotek!

Med et nytt, moderne, synlig og meråpent bibliotek har besøkstallene gått i været. Klasser og barnehager strømmer til biblioteket. Publikum kommer fra morgen til kveld, og publikumsbesøket og utlån av bøker og andre medier har økt med ca. 40%. For enkle lån og tilbakeleveringer er meråpent bibliotek et godt tilbud. Men mer enn 2 av 3 brukere velger å komme i betjent åpningstid hvor det er faglig hjelp å få, og veiledningsbehovet er stort.

Utvidet åpningstid

Den bemannede åpningstiden er da også økt med tre timer pr. uke. Med samme bemanning som i det gamle biblioteket, er resultatet økt arbeidsbelastning på de ansatte, økt sykefravær og dermed i realiteten en reduksjon i bemanningen. Muligheten til å utvikle og utvide tjenestetilbudet, og til kompetanseheving og oppdatering for ansatte er på sparebluss. Flammen kan slokne. Dette er svært alvorlig. Biblioteket er vår viktigste felles møteplass.

Nasjonal bibliotekstrategi slår fast at det er kommunen som eier bibliotekene, og at hovedtyngden av utviklingsarbeidet må drives fram av disse. Bibliotekene i Norge har de seneste årene fått mange nye oppgaver, både som følge av en ny mediehverdag og digitalisering av samfunnet og gjennom politiske satsninger. Den nye bibliotekloven fra 2014 og Nasjonal bibliotekstrategi (2015-18) bekrefter, viderefører og utvider bibliotekets samfunnsoppdrag. Bibliotekene skal i tillegg til tradisjonelle bibliotekoppgaver også fungere som lokale litteraturhus og være arena for læring og kulturopplevelser, arrangementer, forfatterbesøk og offentlig debatt hvor man kan se hverandre i øynene langt borte fra nettavisenes anonyme kommentarfelt.


Samarbeid med frivillige

Frivillige kan bidra med mye praktisk hjelp til ulike tiltak. Vi har nå en veldig aktiv og godt besøkt språkkafe i biblioteket hver mandag. Her kommer mange av våre flyktninger og andre som vil trene på norsken sin, og mange frivillige språkverter. Dette er en investering i integrering og i å bekjempe fordommer. Her utvikles både språk, kjennskap og vennskap. Brukere av språkkafeen er også storbrukere av biblioteket ellers.


I Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge slås det fast at alle må ha digital kompetanse for å fungere i et moderne samfunn, og at mange ikke har det. Det er en stor utfordring. Mange bibliotek har tilbud om kurs og veiledning i bruk av digitale hjelpemidler, sosiale medier mv. Det kan vi også få til, når biblioteket og frivillige samarbeider. Kodeklubben er et tilbud til de unge, men et mer allment tilbud tilpasset kommunens eventuelle planer mangler.

Bibliotekets venner

Nittedal biblioteks venner stiller med frivillige ved aktiviteter i biblioteket, som bokkafeer og språkkafe, og på andre måter. Biblioteket er helt avhengige av denne og annen hjelp. Men frivillighetens bidrag må skje innenfor en ramme. Biblioteket gir legitimitet og tillit. Den må ikke settes på spill. Frivilligheten kan bidra til mangfold i bibliotekets tilbud, men må ikke bli en amatørmessig erstatning. Biblioteket må ha ressurser til å påvirke og utvikle tilbud og holde i det som skjer. Slik kan biblioteket vårt skinne.

Biblioteket går på sparebluss, og flammen kan slukne. Biblioteket må styrkes med stillinger og driftsmidler for å videreutvikle tilbudet. Det er en god investering med garantert avkastning.
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags