Mener kommunen ikke kan ta seg til rette

FORMELL FEIL: John Ivar Rygge mener kommunen har gått for fort fram når de opprettet nye Nittedal frivilligsentral.

FORMELL FEIL: John Ivar Rygge mener kommunen har gått for fort fram når de opprettet nye Nittedal frivilligsentral. Foto:

Nittedal kommune kan ikke uten videre overta eierskapet til stiftelsen Nittedal frivilligsentral, slik kommunestyret har vedtatt.

DEL

Det hevder president i Nittedal Lions Club, John Ivar Rygge. Grunnen er at Nittedal frivilligsentral er organisert som en stiftelse, og da er det Stiftelsesloven som gjelder. Lions Club er medeier i stiftelsen. Dersom Stiftelsestilsynet finner at omdanningsvedtaket ikke er i samsvar med loven eller vedtektene, skal vedtaket nektes registrert, påpeker Rygge.

Han mener årsmøtet i stiftelsen Nittedal frivilligsentral først må fatte vedtak om at stiftelsen oppheves og avvikles i samsvar med § 45 i Stiftelsesloven. Når det så er truffet vedtak om å oppheve stiftelsen, og vedtaket i tilfelle er godkjent etter § 51, skal Stiftelsestilsynet velge et avviklingsstyre for stiftelsen. Deretter kan man så vedta å opprette en kommunal frivilligsentral.

Rygge understreker at Lions Club er positive til å reetablere en kommunal frivilligsentral, men det formelle må være i orden. De ønsker at den nye Nittedal frivilligsentrals styre skal bestå av en representant fra Nittedal kommune, en representant fra de aktivt frivillige i sentralen og representanter fra de frivillige organisasjonene.

Nittedal kommune bør stå som eier av sentralen, og ivareta det formelle arbeidsgiveransvaret for den/de ansatte. Sentralen organiseres med årsmøte, styre og daglig leder, og formannskapet blir Nittedal frivilligsentrals øverste organ.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken