Mener kommunen ikke kan ta seg til rette

Nittedal kommune kan ikke uten videre overta eierskapet til stiftelsen Nittedal frivilligsentral, slik kommunestyret har vedtatt.