Mener kommunen bør ha en byggveileder

– Kommunen hadde tjent på å utarbeide en byggveileder, slik mange av kommunene rundt oss har, hvor vi svarer mer konkret på hvor mye tolkningsrom det er i reguleringsplaner.