Nittedal kommune har to klinisk ernæringsfysiologer, Ingrid Imset Ranvig og Esther Soteland, som 7. september stod på stand på Mosenteret for å markere årets “KEF-dag». Hensikten var formidle til innbyggerne hva en klinisk ernæringsfysiolog kan gjøre for fremme god folkehelse.

Hva gjør en klinisk ernæringsfysiolog?

– En klinisk ernæringsfysiolog er autorisert helsepersonell med fagkompetanse på ernæring, forklarer de.

En klinisk ernæringsfysiolog har kompetanse på å gi klinisk ernæringsbehandling, og på forebyggende og helsefremmende arbeid, for eksempel gjennom å ha fokus på gode kostholds- og måltidsvaner og forebygge kostholdsrelaterte utfordringer og sykdommer.

– En klinisk ernæringsfysiolog kan blant annet jobbe i kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste, på frisklivssentraler, helsestasjoner, i det private næringsliv og i matvareindustrien, opplyser de.

Mer enn fem om dagen

Ernæringsveiledning handler om mye mer enn å spise «5 om dagen». En klinisk ernæringsfysiolog jobber med å se hele mennesket.

– Alder, aktivitetsnivå, diagnoser, jobb, kultur, evner, familie og livsstil er bare noe av det en klinisk ernæringsfysiolog tar hensyn til i ernæringsveiledning. Fokuset er god livskvalitet og god helse til innbyggerne i kommunen, forklarer Nittedals ernæringsfysiologer.

I kommune jobber begge de to innen det forebyggende feltet. Ingrid og Esther har begge mastergrad fra Universitetet i Oslo og arbeider ut mot innbyggerne på ulike måter.

Kosthold og livsstil

Ingrid er ansatt som frisklivsveileder på Frisklivssentralen, hvor hunhjelper mennesker med livsstilsendringer knyttet til kosthold, men også veiledning rundt fysisk aktivitet, psykisk helse, søvn og nikotin. Ingrid har individuelle helsesamtaler, holder kurs og gruppetreninger.

Esther er ansatt som prosjektleder i innovasjonsprosjektet Felles Matglede.

– Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom frivillige organisasjoner, Frivilligsentralen, næringslivet og kommunale aktører i Nittedal, forklarer hun.

Prosjektets mål er både å forebygge ensomhet og ha fokus på god og riktig mat. Dette gjøres ved å etablere ulike former for trygge og gode måltidsfellesskap i kommunen.