Denne internasjonale bønnedagen er et økumenisk tiltak, det vil si at den omfatter alle kristne kirkesamfunn. Markeringen er en måte å markere solidaritet og fellesskap mellom kristne kvinner over hele jorden.

– De siste årene har den gitt oss anledning til å bli kjent med kvinner i land langt borte, f. eks. Surinam i Sør-Amerika i fjor. Hvert år er det en økumenisk sammensatt gruppe av kvinner fra det aktuelle landet som lager opplegget for dagen, og samtidig benytter de anledningen til å lære deltagerne om historie, kultur og levesett i sitt land. Slik har vi som deltar fått kunnskap om kvinners levekår i mange ulike deler av verden.

– I år er det kvinner fra England, Wales og Nord-Irland som står ansvarlige for bønnedagen. Vi tror kanskje at vi vet det som er å vite om disse landene, men også her er det ny kunnskap å hente. Kvinnene fra disse tre landene har valgt som tema «Jeg vet hvilke tanker jeg har om dere». (Jer. 29. 11)

Årets kollekt går til å støtte tiltak for å hindre vold i hjemmet, forbedre livssituasjonen for fattige og støtte mennesker med fysiske og psykiske utfordringer. Dette gjøres i samarbeid med bibelselskapet i disse landene, og man vil fremme bibelbruk på tre områder:

• Årlige bibler til barn fra ett til fem år

• 52 bibelfortellinger med aktiviteter for små og store

• Studiemateriell for refleksjon i etterkant av pandemien

– Årets markering her hos oss skjer i Hakadal kirkestue fredag 4. mars kl. 19. Det blir en kort bønnegudstjeneste, informasjon om landene og kveldsmat i engelsk stil. Det blir tatt opp kollekt, og alle er hjertelig velkommen, sier Kolberg.