Berger skog endelig vedtatt

Siste hinder for Berger skog ble forsert sist uke. Da sanksjonerte Kongen i statsråd Stortingets lovvedtak om endringer i markaloven, og det betyr at Berger skog blir en del av marka, mens Sagerud tas ut.